testLaurens

testLaurens

testLaurens

testLaurens

testje

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen en Jos Palm 10.00-11.00: N.a.v. de gebeurtenissen afgelopen Koninginnedag in Apeldoorn een gesprek over ‘de geschiedenis van het nabije Koningschap’, oftewel hoe hebben de Oranjes de monarchie vormgegeven. Met Coen Tamse, emeritus hoogleraar Nederlandse Politieke Cultuur; Jan van den Berghe, Vlaams kenner van Europese vorstenhuizen; en Matthijs Lok, historicus nieuwe geschiedenis aan de UvA en auteur van het pas verschenen boek ‘Windvanen, Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820)’over de Napoleontische invloeden in de vorming van het Nederlandse koningshuis en de Franse Restauratie En de column van de journalist Henk Hofland 11.00-12.00: 40 Jaar geleden werd de Katholieke Hogeschool Tilburg, nog voor de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam, door studenten bezet. Toenmalig student Frans Godfroyd over die bezetting in Tilburg. Historicus en Elsevier-redacteur Robert Stiphout over zijn boek‘ De bloedigste oorlog. Het vergeten bataljon Nederlandse militairen in Korea’ . Het verhaal van de eerste lichting die in 1950 naar Korea vertrok aan de hand van onder meer archiefmateriaal en interviews met oud-strijders. 11.25 Het Spoor terug: Het Schot, deel 2 Het was vrede, maar de oorlog laaide nog één keer op in Utrecht. Het gebeurde op 7 mei 1945, vlak voor de glorieuze intocht van de Canadezen. Bij het Wilhelminapark ontstond een dodelijk schermutseling tussen een twaalftal BS-ers en nog niet ontwapende Duitse militairen. Bij dit tragische incident kwamen tien BS-ers om. Op 7 mei 2006 zond OVT een reconstructie uit, met de veronderstelling dat het eerste schot zou zijn gelost door één van de overlevenden: Hans van Ameijde. Het wekte verdriet en verbazing onder zijn kinderen. Zij kwamen met een bandopname waarop hun inmiddels overleden vader gedetailleerd vertelde wat er gebeurd was. Samenstelling: Jeroen Wielaert

advertentie