Spoor terug: de terugkeer van de Spanjestrijders, deel 2

OVT 21 december 2008 uur 2 (32 min)