Carmina Burana

OVT 8 juni 2008 uur 2 (11 min)

Carmina Burana

OVT 8 juni 2008 uur 2 (11 min)

Op 8 juni 1937 vond de wereldpremière van de Carmina Burana van Carl Orff plaats in de Alte Oper in Frankfurt am Main. Carmina Burana is een niet-middeleeuwse compositie in geheel eigen stijl. Orff selecteerde in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse Carmina Burana en schreef er zijn eigen muziek bij. Een gesprek met Gerrit Maas die werk aan een scriptie of de Camera Burana een nationaal-socialistisch stuk genoemd kan worden.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Midden jaren vijftig werden er volop zogenaamde diepvrieskluizen gebouwd, in honderden dorpen in Nederland waren ze aanwezig. Nu zijn de meeste diepvrieskluizen verdwenen. De voorzitter van de Coöperatieve Diepvriesvereniging, Hans ten Vregelaar over de functie van de diepvrieskluizen. Een gesprek met de hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland. Over zijn oratie aan de Unviersiteit van Amsterdam: ‘ Van Waterloo tot Uruzgan. De militaire identiteit van Nederland’ Wat kan het vakgebied van de militaire geschiedenis bijdragen over een land met een non-militair zelfbeeld en zeer weinig gevechtservaring (als het om landsverdediging in Europa gaat) ? Met een column van de schrijfster Nelleke Noordervliet. Een gesprek met Lotte Jensen over haar nieuwe boek ‘De verheerlijking van het verleden, helden literatuur en natievorming in de negentiende eeuw’. Nationalisme, vaderlandsliefde en heldenverering waren voor de negentiende-eeuwse Nederlander even vanzelfsprekend als ademen, lopen en bewegen. Dit boek laat zien dat de literatuur in deze periode het middel bij uitstek was om gevoelens van trots en saamhorigheid onder het volk te verspreiden. Via de literatuur konden lezers kennis maken met de grote namen uit de vaderlandse geschiedenis. 11.00-12.00: Op 8 juni 1937 vond de wereldpremière van de Carmina Burana van Carl Orff plaats in de Alte Oper in Frankfurt am Main. Carmina Burana is een niet-middeleeuwse compositie in geheel eigen stijl. Orff selecteerde in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse Carmina Burana en schreef er zijn eigen muziek bij. Een gesprek met Gerrit Maas die werkt aan een scriptie of de Camera Burana een nationaal-socialistisch stuk genoemd kan worden. Herman en Catherine Boon-Langedijk promoveren komende week aan de UvA op ‘Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek’. Een gesprek met hen over de vingerhoed, dit kleine gebruiksvoorwerp als een zeer grote en lucratieve industrie in de 17e en 18e eeuw, met Nederland als koploper. 11.25 Het Spoor terug: Nol Hermans en Nieuw-Guinea Nol Hermans, in zijn latere leven ambassadeur en hoofd van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, was in de jaren vijftig bestuursambtenaar op Nieuw-Guinea. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van een vliegveld vanwaar het nog onbekende binnenland moest worden ontsloten. Het waren de meest spraakmakende jaren van zijn leven. Samenstelling: Hans Olink