Lesmateriaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Fragment OVT 19 februari 2006 uur 2 (5 min.)

Lesmateriaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Fragment OVT 19 februari 2006 uur 2 (5 min.)

Op 19 februari 1674, precies 242 jaar geleden, sloot de Staten Generaal de derde vrede met Engeland nadat Michiel de Ruyter de Engelse en de Franse vloot had verslagen. In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren en dat wordt dan herdacht met speciale activiteiten en evenementen. Op verzoek van minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontwikkelt de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede speciaal lesmateriaal. Hierin wordt De Ruyter geportretteerd als het voorbeeld voor jongeren van nu. Mathijs Deen spreekt hierover met Ronald Prud'homme van Reine, biograaf van Michiel de Ruyter.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Maandag start de campagne 'Stem op een vrouw' met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Een gesprek met Jan de Roos, auteur van 'Met enige schroom, pioniers van het lokaal bestuur' over de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden in Nederland Calvijn is minder calvinistisch dan zijn volgelingen en eigenlijk waren we al calvinistisch voordat Calvijn zijn geschriften schreef. En dat waren er nogal wat. Alle 22.000 pagina's zijn nu opnieuw uitgegeven, op DVD door het Instituut voor Reformatieonderzoek. Een gesprek met de directeur van het Instituut en hoogleraar kerkgeschiedenis Herman Selderhuis over Calvijn en zijn tijd. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Alexander Münninghoff Opus Dei is niet zo blij met de verfilming van de 'Da Vinci Code' van Dan Brown. Opus Dei vreest een imagobeschadiging en wil die schade beperken. Een gesprek met Peter Raedts, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen over Opus Dei, een genootschap binnen katholieke Kerk die als doel heeft mensen aan te sporen volgens het geloof te leven. Het is in 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. 11.00-12.00: In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in Vlissingen werd geboren en dat wordt dan herdacht met speciale aktiviteiten en evenementen. Op verzoek van minister Van der Hoeven (Onderwijs) ontwikkelt de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede speciaal lesmateriaal. Hierin wordt De Ruyter geportretteerd als het voorbeeld voor jongeren van nu. Een reactie van Ronald Prud'homme van Reine, biograaf van Michiel de Ruyter Een reportage over de tentoonstelling 'Beschuit met Spruitjes' voor kinderen van 6 tot 96 jaar, over de cultuurgeschiedenis van de kinderwereld. Met de conservator van het Rotterdams Historisch Museum waar de expositie komende week wordt geopend. N.a.v. het opnieuw verschijnen van het 'Plakkaat van Verlatinge', de tekst waarmee de Staten-Generaal in 1581 de Spaanse koning heeft afgezworen, oftewel het begin van Nederland, een gesprek met hoogleraar nieuwe geschiedenis Henk van Nierop. 11.25 In het Spoor terug: Sjoukje & Joan Vanaf het einde van de jaren vijftig zorgde het schaatsduo Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel voor een kortstondige kunstrijkoorts in ons land. De populariteit dankte het duo aan de opkomst van de televisie als nieuw massamedium. Wie nog geen tv had keek bij buren of in de etalages van tv-winkels naar de sprongen en pirouettes van Sjoukje & Joan. Na de Europese titel van Sjoukje in 1960 koos Joan voor een profcarrière bij de Wiener IJsrevue. Sjoukje beleefde haar hoogtepunt bij de Winterspelen in 1964, toen zij voor Nederland de eerste gouden medaille bij Olympische Winterspelen behaalde. Sjoukje & Joan: het verhaal van een nationale schaatskoorts én het verhaal van een unieke vriendschap. Deel 2: Schitteren in de ijsshow Samenstelling: Marnix Koolhaas BESTELINFORMATIE: Wilt u dit tweeluik op CD ontvangen maak dan 8,50 euro over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: Sjoukje & Joan . Wilt u OVT zonder het Spoor terug ontvangen stort dan 8,50 euro op datzelfde gironummer o.v.v. OVT en de uitzenddatum. INFO: 'DVD Calvijn'- Instituut voor Reformatieonderzoek, Apeldoorn 'Plakkaat van Verlatinge'- inl. M.E.H.N. Mout, Historische Uitgeverij, isbn 90 6554 093 8 'Rechterhand van Nederland, Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter'- Ronald Prud'homme van Reine, Arbeiderspers, isbn 90 295 34869 (1996) 'Met enige schroom, pioniers van het lokaal bestuur' - Jan de Roos, uitg. Cenrum voor Lokaal Bestuur, isbn 90 72575 66 0 (2000)

advertentie