Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de historicus prof. H.W. von der Dunk. N.a.v. aangekondigde acties van het NS-personeel aandacht voor de geschiedenis van de stakingen in Nederland. Een gesprek hierover met Sjaak van der Velden, auteur over het boek 'Stakingen in Nederland: arbeidersstrijd 1830-1995'. En naar aanleiding van het tijdelijke visserij vangstverbod van de Europese Unie voor grote delen van Noordzee een gesprek met visserijhistoricus Frits Loomeijer over de geschiedenis van de Nederlandse visserij. 10.00-11.00: In het tweede uur: Historicus Jac van den Boogaard over het projekt rond vlaggen en vaandels van het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Een reportage over de donderdag geopende tentoonstelling 'Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam: Van pest tot aids' in het Gemeentearchief in Amsterdam. En aandacht voor het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis met hun themanummer over migratie. een gesprek met Annemarie Cottaar. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Hier spreekt Radio Moskou Aldus begonnen de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou. Bijna vijfenzestig jaar lang, van 1929 tot 1994, konden luisteraars in Nederland en Vlaanderen een uur per dag afstemmen op uitzendingen van deze enorme propagandazender die in meer dan zeventig talen uitzond. De Nederlandse communisten die naar de heilstaat waren getogen en later ook Russen die Nederlands spraken en deze uitzendingen verzorgden zijn bijna uitgestorven. Een reconstructie met de erflaters van een systeem. Deel 2 van een tweedelige serie. INFO: - 'Stakingen in Nederland: arbeidersstrijd 1830-1995' - Sjaak van der Velden, uitg. IISG, isbn 90 6861 191 7 (2000) - Projekt Vlaggen en Vaandels, Sociaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht), tel: 043-32 50 141. E-mail: SHC.Limburg@inter.NL.net - Tentoonstelling 'Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam: Van pest tot aids', Gemeentearchief in Amsterdam, t/m 8 april + boek 'Van pest tot aids'-Annet Mooij, uitg. Thoth, isbn 90 6868 274 1 + Lespakket via Gemeentearchief, Amsterdam - Tijdschrift voor sociale geschiedenis: migratie, nr. 4, 2000 , issn 03 03 99 35, uitg. Verloren

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van H.W. von der Dunk: eeuwige roem

vanaf 00:04:39

George W. Bush won de omstreden Amerikaanse verkiezingen van 2000 met een zeer kleine marge. Daarmee verzekerde hij zich van eeuwige roem, terwijl zijn tegenstander Al Gore waarschijnlijk vergeten zal worden. Het verschil tussen eeuwige roem en vergetelheid kan dus heel klein zijn. Een wonderlijk historische onrechtvaardigheid volgens Von der Dunk.

Een zeer uitgebreid overzicht van stakingen in Nederland

vanaf 00:11:13

De kortste staking duurde 2 minuten, de kleinste groep stakers bestond uit twee mensen. Sjaak van der Velden telde 15.000 stakingen vanaf 1830, schreef er een proefschrift over en zette ze op CD-rom. Als monument voor alle stakers en als naslagwerk voor onderzoekers. Paul van der Gaag interviewt van der Velden over stakingen naar aanleiding van de onrust bij de spoorwegen. Boek: Stakingen in Nederland: arbeidersstrijd 1830-1995 (en CD-rom), door: Sjaak van der Velden. Geluidsfragmenten over spoorwegstaking 1903 en havenstaking 1979.

Veranderingen in de visserij: een marginale bedrijfstak

vanaf 00:32:50

Visserij is marginaal geworden in Nederland. Er zijn nog ongeveer 2.500 zeevissers op 450 schepen. Deze vissers mogen vanaf half februari 2001 van de Europese Unie (EU) tweeënhalve maand geen kabeljauw, schol en tong vangen. De Noordzee is teveel leeggevist en moet herstellen. Visserijhistoricus Frits Loomeijer over de modernisering van de visserij en de gevolgen voor de visstand. Interview door Paul van der Gaag. Geluidsfragment Verse vis van de Amazing Stroopwafels. Geluidsfragmenten Steenberghe 1939, v.d. Stee 1975 en acties tegen AID 1988.

Culinaire pioniers in Den Haag

vanaf 01:03:11

Den Haag is een Indische stad. En de oud-Indiëgangers en verlofgangers uit Nederlands-Indië vormden voor de oorlog een groep die interesse hadden in de etnische culinaire pioniers in de stad. Historica Annemarie Cottaar leverde een bijdrage aan het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis in de vorm van een artikel over die pioniers en hun klanten. Interview van Paul van der Gaag. Tijdschrift voor sociale geschiedenis: migratie, nr. 4, 2000 Geluidsfragment De Chinees doet veel meer met vlees van The Butlers.

Van pest tot AIDS

vanaf 01:12:04

Januari 2001 was er een wandeltocht van leprozen door Amsterdam. Ter gelegenheid van de tentoonstelling Van pest tot AIDS liep een groep ziekelijk verklede mensen van het Gemeentearchief naar de Stopera. De tentoonstelling Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam. Van pest tot AIDS gaat in op besmettelijke ziektes in de hoofdstad door de eeuwen heen: pest, lepra, pokken, tuberculose en AIDS. Een reportage van Jos Palm vanuit het Gemeentearchief in Amsterdam, waar hij met samensteller Herbert Mati spreekt. Boek: Van pest tot AIDS, door: Annet Mooij.

Vlaggen en vaandels in Limburg

vanaf 01:19:33

De unieke vlaggen- en vaandel collectie van katholieke bonden van het Sociaal Historisch Centrum van Limburg is ontstaan in de jaren zestig. Katholicisme werd minder belangrijk voor de Limburger en de lokale bonden werden landelijk. De archieven en de vaandels van deze bonden kwamen bij het Historisch Centrum terecht. Historicus Jac van den Boogaard wil de verzameling graag uitbreiden en is op zoek naar vergeten Limburgse vlaggen en vaandels. Interview van Paul van der Gaag.

Spoor terug: Radio Moskou deel 2

vanaf 01:25:06

Propagandazender Radio Moskou bestond bijna 65 jaar, van 1929 tot 1994. De sovjetzender zond in zeventig talen uit. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het te duur de ruim zestig redacties te onderhouden. Ook was er geen duidelijke ideologische functie meer. Deze aflevering behandelt de ervaringen van de Nederlandse medewerkers van Radio Moskou na de Tweede Wereldoorlog. Deel 2 van Hier spreekt Radio Moskou.

advertentie