Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 46 - De American Dream

Fragment 14 november 1999 uur 2 (41 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 46 - De American Dream

Fragment 14 november 1999 uur 2 (41 min.)

De oorlog voorbij, midden in de wederopbouw, heerst er een eindeloos geloof in de techniek en de vooruitgang. De elektrische stofzuiger, wasmachine, koelkast, televisie, solex en nieuwe materialen als nylon komen binnen handbereik na een karig vooroorlogs huishouden. De consument ontstaat, maar ook haar belangenbehartiger: de Consumentenbond. Zelfs tegenbewegingen komen tot bloei: vrekken en belangenorganisaties proberen het consumentisme te relativeren. Samenstelling Hans Olink en Kiki Amsberg.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 11: De havenstaking in Rotterdam (1979) N.a.v. de kabinetsplannen om de pensioenplicht bij 65 jaar ter discussie te stellen een gesprek met Ellie Smolenaars over pensioen: recht en plicht, tweehonderdjaar discussie over de pensioensleeftijd. Verder Henk Schulte Nordholt over de onafhankelijksstrijd van Atjeh, de enige provincie die zich nooit door het Nederlandse gezag liet onderwerpen. 11.00-12.00: In memoriam Rob Nieuwenhuys. Moordliederen in Drente Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 46: De 'American Dream' De oorlog voorbij, midden in de wederopbouw, heerst er een eindeloos geloof in de techniek. De elektrische stofzuiger, wasmachine, koelkast, televisie, solex en scooter komen binnen handbereik. De consument ontstaat en haar belangenbehartiger de Consumentenbond. We dromen van materiële welvaart. Boeken en symposia: - 'Plusminus vijfenzestig: De sociale diversiteit van pensioenleeftijden en ouderdom'- Ellie Smolenaars, uitg. Lemma, isbn 90 5189 556 9 - 'Moordlied in Drenthe' - Marjan Beijering, Nederlands Centrum voor Volkscultuur - Symposium over moord en doodslag in het Nederlandse straatlied: 20 november, Schouwburg Ogterop, Meppel (vooraf aanmelden bij Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht

advertentie