OVT 11 Apr 1999 uur 2

OVT 11 Apr 1999 uur 2

.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.0-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over zijn periode als Haags wethouder en de zuinigheid. Ter gelegenheid van de heropening van het Oorlogsherinneringskamp Westerbork, wordt Ovt a.s. zondag live vanuit Westerbork uitgezonden. In Westerbork is voor 7,5 miljoen gulden een geheel nieuw herinneringscentrum gebouwd. Bovendien bestaat Westerbork precies 60 jaar. Op 11 april 1939, besloot het kabinet-Colijn tot de bouw van Westerbork als opvangkamp voor joodse vluchtelingen uit Duitsland. In de uitzending zal de hele geschiedenis van Westerbork aan bod komen: de vooroorlogse tijd als joods vluchtelingenkamp, de oorlogstijd als joods 'Durchgangslager' en de naoorlogse tijd (onder de naam kamp 'Schattenberg') als interneringskamp voor NSB-ers, en als tijdelijk opvangkamp voor gerepatrieerde Indische Nederlanders en Molukkers. In 1983 werd Westerbork officieel oorlogs-herinneringscentrum. 11.00-12.00: De cd's van Kees Pruis en Louis Davids in de serie kleinkunst Klassieken. In het tweede uur aandacht voor de Tentoonstelling 'Arbeid als terreur; De economische functie van de nazi-concentratiekampen 1933-1945' in het Nationaal Monument Kamp Vught. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 15: Een vruchtbare aarde. Omstreeks het begin van de eeuw telt Nederland nog bijna 700.000 hectare woeste grond. En de grond die wèl in cultuur is gebracht, is vaak een lappendeken van kleine kavels in polders waar weinig goede wegen zijn, en de afwatering abominabel geregeld is. Daar moet verandering in komen: de woeste grond moet ontgonnen worden tot vruchtbaar cultuurland en de versnipperde akkers moeten via ruilverkaveling bijeengevoegd worden. De organisatie die het ideaal van een vruchtbaar Nederland aanpakt, is de Heidemij. Al vóór de eeuwwisseling beginnen de ontginningen en nadat in 1916 de eerste vrijwillige ruilverkaveling op Ameland een succes is gebleken, volgt in 1924 de Wet op de Ruilverkaveling. Samen zorgen ze voor een metamorfose van het Nederlands polderlandschap. Een metamorfose, die mede tot stand komt door werklozen die een spa in hun handen gedrukt krijgen. Zoals zo vaak keert het tij in de jaren '60. Eerst besluit de regering dat de resterende woeste grond (ca. 100.000 hectare) niet mag worden ontgonnen. En als de protesten van natuurliefhebbers tegen de rigoureuze verkavelingspraktijken steeds luider worden, wordt ook die wet zo aangepast dat het landbouwbelang niet langer centraal staat. Aan het einde van de eeuw worden gronden, die ooit werden verkaveld tot vruchtbare akkers zelfs weer teruggegeven aan de natuur. Tentoonstellingen en cd's: - Herinneringscentrum Kamp Westerbork: permanente tentoonstelling over de geschiedenis van kamp Westerbork; wisseltentoonstelling: 'In het geheugen gegrift'. Opening 12 april. - Tentoonstelling 'Arbeid als terreur; De economische functie van de nazi-concentratiekampen 1933-1945' - Nationaal Monument Kamp Vught t/m 31 oktober - CD's Kees Pruis en Louis Davids- Nederlands Theater Instituut, Amsterdam

advertentie