Nostalgie en modernisme: Een oratie over monumentenzorg

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 1 (11 min.)