Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 25 - Het erfgoed van Querido, over de geschiedenis van de sociale psychiatrie

Fragment OVT 20 juni 1999 uur 1 (40,5 min.)

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 25 - Het erfgoed van Querido, over de geschiedenis van de sociale psychiatrie

Fragment OVT 20 juni 1999 uur 1 (40,5 min.)

Het erfgoed van Querido, over de geschiedenis van de sociale psychiatrie.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over Drees als vader des Vaderlands. Aandacht voor de geschiedenis van het schoolzwemmen n.a.v. de deze week weer opgelaaide discussie over het weer verplicht stellen van het schoolzwemmen op 'allochtone'scholen.Gesprek hierover met Bob Mirck, oud-inspecteur Lichamelijke Opvoeding en adviseur bij de Nationale Raad Zwemdiploma's. En aandacht voor het korps rijdende artillerie, beter bekend als de Gele rijders, het oudste onderdeel van het N ederlandse leger en nu in Kosovo aktief. Reportage met de heer Greter, overste-buiten-dienst én conservator van het Gele Rijders-museum in de Van Saxen Weimarkazerne in Arnhem. N.a.v. het besluit om de legbatterijen in 2012 af te schaffen een gesprek over de geschiedenis van de bio-industrie en de strijd daartegen.Gesprek hierover met Ton Dekker, nu voorzitter Bont voor dieren, daarvoor actief als bestuurslid dierenbescherming en in actiegroep Lekker Dier. 11.00-12.00: Aankondiging van de Geschiedenisdagen in november 2000. 400 jaar geleden branden Nederlanders Las Palmas plat. 23-27 juni herdenking op de Canarische eilanden. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 25: Het erfgoed van Querido 'Eens gek, altijd gek' was eeuwenlang het motto waarmee psychiatrische patiënten werden opgeborgen in inrichtingen ver van de bewoonde wereld. Begin jaren dertig komt daar verandering in. Onder aanvoering van psychiater Arie Querido, geïnspireerd door de beweging voor geestelijke volksgezondheid, komt de sociale psychiatrie van de grond. Psychiatrische patiënten moeten worden aangepast aan de maatschappij. Later, in de jaren zestig, als de (kapitalistische) maatschappij in diskrediet raakt, verandert de positie van de psychiatrische patiënt wederom. INFO: Geschiedenisdagen: knhg@knhg.nl Postbus 90406 2509 LK Den Haag

advertentie