Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 43 - Republik Maluku Selatan

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 43 - Republik Maluku Selatan

Drieenveertigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'Republik Maluku Selatan' over de
droom van een onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek.
In het voorjaar van 1951 kwamen ongeveer vierduizend Molukse
KNIL-militairen naar Nederland. Het was hun ideaal om zich op
de Molukken te vestigen, waar kort te voren de vrije
republiek Zuid-Molukken was uitgeroepen. Toen de Indonesische
president Soekarno de Molukse republiek met geweld weer bij
Indonesië inlijfde, werden de Molukse KNIL-soldaten in
afwachting van een definitieve bestemming 'tijdelijk' naar
Nederland overgebracht. Bijna een halve eeuw later verblijven
de Molukse ex-KNIL-ers en hun nazaten nog steeds in
Nederland. Het ideaal van een terugkeer naar een zelfstandige
republiek der Zuid-Molukken dragen velen nog met zich mee.
De documentaire bestaat grotendeels uit een compilatie van
HA-fragmenten van de 'Het spoor terug'-serie 'Istori Maluku'
uit 1990, aangevuld met een vraaggesprek in het voormalige
opvangkamp in Teugen met twee voormalige bewoners over het
kampleven.
De documentaire bevat tevens een verslag van een
persconferentie van een delegatie van de RMS die onlangs
terugkeerde uit Indonesië. Met stemfragmenten van twee
delegatieleden, onder wie de RMS-minister van Buitenlandse
Zaken, Otto Matulessy, die ingaat op de besprekingen die de
delegatie met de Indonesische regering over de toekomst van
de Zuid-Molukken heeft gevoerd.

Dit fragment is onderdeel van

OVT van 24 oktober 1999

De column van André van der Louw: Chili Het Meertens Instituut. Erich Wichman De gedroomde eeuw 43: Republik Maluku Selatan 10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 8: Chili Verder een gesprek met Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut (onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur), over de nieuwe koers van het instituut. En een interview met R.J. Haffmans, auteur van het boek 'Geest, koolzuur en zijk: Briefwisseling van Erich Wichman'. 11.00-12.00: Aandacht voor de huwelijksplichten en voor de Cd-roms van het CBS over de volkstellingen. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 43: Republik Maluku Selatan In het voorjaar van 1951 kwamen zo'n 4000 Molukse KNIL-militairen naar Nederland. Het was hun ideaal om zich op de Molukken te vestigen, waar kort tevoren de Vrije Republiek der Zuid-Molukken was uitgeroepen. Toen de Indonesische president Soekarno de Molukse republiek met geweld weer bij Indonesië inlijfde, werden de Molukse KNIL-soldaten 'tijdelijk' naar Nederland overgebracht, in afwachting van een definitieve bestemming. Bijna een halve eeuw later bevinden de Molukse ex-KNIL-ers en hun nazaten zich nog steeds in Nederland. Het ideaal, terugkeer naar een zelfstandige republiek der Zuid-Molukken, dragen velen nog met zich mee. De huidige politieke ontwikkelingen in Indonesië zijn hoopvol: een zelfstandige Molukse staat komt weer in het verschiet. Boeken en tentoonstellingen: - 'Geest, koolzuur en zijk: Briefwisseling van Erich Wichman'- F.H. Haffmans, uitg. Van Gruting, isbn 90 75879 05 9 - Tentoonstelling 'Ik zou een omweg maken, om niet langs Utrecht te hoeven'(over Erich Wichman), Centraal Museum, Utrecht vanaf 26/11. - CD-rom Data en publicatie Volkstelling 1899, uitg. CBS, isbn 90 6861 176 3 - CD-rom Publicaties Volkstellingen 1795-1971, uitg. CBS, isbn 90 6861 177

advertentie