De Paus en de Jezuïeten

De Paus en de Jezuïeten

Een paus die zich Franciscus noemt en die ook nog Jezuïet is. Beide voorvallen hebben zich nooit eerder voorgedaan. De Jezuïeten hadden een zeer problematische verhouding met de Paus, evenals de kerkvader Franciscus. Wat waren die problemen indertijd, en waarom is het zo veelzeggend dat de nieuwe Paus op dit moment deze geschiedenisverhalen gebruikt. Een gesprek met kerkhistoricus Paul van Geest.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

DES; De Paus en de Jezuïeten; Column Nelleke Noordervliet; Zeeuwse evacuatieverhalen; Wit republikeins of monarchistisch?; De paradijsvogel; Het Spoor terug: Wenen 1913

advertentie