Joods verzet

OVT 21 april 2013

Joods verzet

OVT 21 april 2013

Deze week verschijnt het boek en de dvd ‘Fatsoenlijk land. Porgel en Porulan in het verzet’. Een gesprek met de auteur Loes Gompes over de PP-groep van Jan Hemelrijk en Bob van Amerongen, beiden ‘half-joods’, die voor een aanzienlijk deel uit mensen met een joodse achtergrond bestond, zoals overigens bij meer Amsterdamse verzetsgroepen. Het boek schetst niet alleen een beeld van de werkzaamheden van een verzorgingsgroep, maar zet ook het stereotype beeld recht dat joden in Nederland zich zonder verzet naar de concentratiekampen hebben laten afvoeren.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Staatstoelage voor Willem I; Woningbouwcorporaties; Column Nelleke Noordervliet; Van wie is de geschiedenis?; Graffiti in Pompeii; Joods verzet; Het Spoor terug: 100 jaar Instituut Schoevers

advertentie