Het beestmensch. De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber

OVT 5 mei 2013

Het beestmensch. De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber

OVT 5 mei 2013

De journalist Arnold Karskens over de jacht op de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber., beschreven in zijn boek ‘Het beestmensch. De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber’.
Klaas Carel Faber voerde als medewerker van de Gestapo en de Sicherheitsdienst, de staatsinlichtingen- en veiligheidsdienst van de ss, een schrikbewind in Groningen. Faber werd veroordeeld voor zijn moorden, maar ontsnapte in 1952 en woonde tot zijn overlijden in 2012 als vrij man in Duitsland.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Acte van Verlatinghe; Treinen in oorlogstijd; Column John Jansen vanGalen; Het Beestmensch Klaas Carel Faber; J.L. Heldring overleden; Inhet spoor van prins Bernhard; Het Spoor terug: 175 jaar Artis, dl. 2

advertentie