OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 7: Noord-Holland

OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 7: Noord-Holland

Zevende aflevering van de twaalfdelige zomerserie de Twaalf Provinciën, over de geschiedenis van Noord-Holland gemaakt door Kiki Amsberg. Aan de vooravond van de aanstaande regionale herindeling van Nederland onderzoekt de OVT-redactie hoe het is gesteld met het historisch besef per provincie. Er is een vragenlijst opgestuurd naar de provincies en aan de hand van de antwoorden zal een klassement worden opgesteld . De winnende provincie - met het grootste historisch besef dus - krijgt op 19 september a.s. de OVT-trofee uitgereikt. In de studio wordt gepraat over het onderzoek en over diverse onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de provincie. Dit keer wordt gesproken met Mevr. Katja Bossaers, Historisch Consulent van Noord-Holland.

Het interview wordt afgewisseld met diverse reportages:
10.10 Documentaire over Muiderslot en de bekendste graaf uit de Hollandse geschiedenis; Floris de Vijfde. Pater Duindam van de Historische Vereniging Oud-Muiderberg wijst Stef Lokin de vermoedelijke plaats van de moord op Floris de Vijfde aan.
10.21 Item over Kenau Simonsdochter Hasselaar. Literair Historicus Marijke Meijer-Drees las alle literatuur die er over Kenau te vinden is. Het verhaal wil dat Haarlem tijdens het beleg door de Spanjaarden verdedigd werd door een leger van 300 vrouwen onder leiding van Kenau Simonsdochter. Sindsdien is die naam een eigen leven gaan leiden en kan iedere vrouw die opereert op het terrein van de mannen voor Kenau uitgescholden worden. Kiki Amsberg gaat met Marijke Meijer-Drees naar het huis van Kenau in de Spaarnwouderstraat in Haarlem, jaartal 1572
10.34 Reportage vanuit Groot Schermer. Kiki ontmoet Musicus Jaap Keunen die aan de rand van de polder een historische route heeft uitgezet. In de lantaarnpalen hangen speakers waaruit verhalen klinken van de oudste dorpsbewoners. Zij komen ook bij Piet Schrama en zijn vrouw die in een bootje achter hun huis zitten. Piet was vroeger paardenknecht in het dorp.
10.44 Reportage over de monumentale Stolpboerderij van ex-boer boerin Schuijtemaker in Grosthuizen. Dit historische monument is al eeuwen van vader op zoon overgegaan.
10.57 Twee gedichten van de West-Friese Dichter en Kolenboer Siem de Haan. Een gedicht aan het einde van het eerste uur en een gedicht aan het begin van het tweede uur.
De gedichten zijn te lezen als men in Callantsoog de poëzieroute gaat volgen die daar is uitgezet. Het thema is: het Hollandse landschap, de VW heeft een plattegrond van de route.
11.12 Een gesprek over het teren van molens met Leen Witteman, een kleinzoon van een molenaar uit West-Friesland die zelf al 25 jaar in een molen in Noord-Holland woont.
Witteman probeert de oorspronkelijke samenstelling terug te vinden, en het is hem nu gelukt de milieuvriendelijke harpuis molenteer terug te vinden en die weer te laten fabriceren.
11.24 Item over het Noordzeekanaal dat in 1876 werd geopend. Na elf jaar graven werd het kanaal voor de scheepvaart geopend. Siebe Rolle, archivaris van Velsen en IJmuiden en Stef Lokin liepen rond in Velsen om te zien wat nog herinnert aan de aanleg van het kanaal.
11.36 Ooit was er een eiland in de kop van Noord-Holland, Wieringen, midden in de Zuiderzee. In 1928 begon men met het werk aan de Afsluitdijk, die in 1932 gedicht werd. Zodoende kwam Wieringen aan het vaste land te zitten.
Een gesprek met de heren Jaap en Martien ten Bokkel, resp. van 1907 en 1910. Beiden gingen meteen werken na de lagere school. Jaap werd smid
en Martien visser. Zij vertellen over hun jeugd en hoe mooi Wieringen toen was.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie