Het Spoor Terug / OVT

De Nederlandse Revolutie 2: de jaren 1787 tot 1793

Het Spoor Terug / OVT

De Nederlandse Revolutie 2: de jaren 1787 tot 1793

Vijf programma’s over de roerige periode van 1780 tot 1813, de tijd van de patriottenopstand, de stichting van de Bataafse republiek, twee staatsgrepen, machtsovername door de Fransen en uiteindelijk de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden.
In deze aflevering: Paul van der Gaag en Kees Slager in gesprek met de historici Frans Meijer, Joost Rosendaal en Roelof van Gelder.
Vooral aandacht voor de jaren 1787 tot 1793, de jaren waarin Willem V en Wilhelmina van Pruisen hun macht in Holland proberen te heroveren, de intriges van een Engelse gezant, het omkopen van soldaten en over spontane 'plunderingen' door 'het grauw'. Natuurlijk ook over de aanhouding van Wilhelmina bij Goejanverwellesluis, de inval van Pruisen, de korte burgeroorlog en de vlucht van duizenden patriotten naar Frankrijk en over het leven daar in ballingschap.

Voorts:
- reportage met meester van Druten uit Goejanverwelle over de aanhouding van Wilhelmina.
- Gesprek met de Middelburgse stadsarchivaris Peter Sijnke over de Oranjeopstanden daar.
- Rijksarchivaris Douwe de Vries vertelt wat er gebeurde in de universiteitsstad en bolwerk van verzet Franeker.
- Kunsthistoricus Frans Grijzenhout over kunst gewijd aan de vlucht van de patriotten en de daaropvolgende restauratieperiode.
- gesprek met de enige nog levende nazaat van de Daendels.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

Met muziek van Pieter Vis, zang, begeleid door Luc Simons, piano

advertentie