OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-In zijn Ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan de rel rond Phil Bloom in 1967 en de komst van televisieproducers als Ine Waltuch, Joes Roelofs en Ellen Jens, nog maar - maar ook al - 30 jaar geleden dus.
-Deze week werd bekendgemaakt dat negen groenteveilingen gaan fuseren tot een grote veiling, de zogeheten Greenery. Bij deze fusie zijn 1500 banen betrokken. In OVT een gesprek over de geschiedenis van de groenteveiling met Simon Entius, die vele jaren veilingmeester is geweest op de Broeker Veiling, en met Rein Osinga, voorzitter van de Vereniging van Groot- en Tussenhandel in Groente en Fruit. (Boek: 100 jaar Broeker Veiling, 350 jaar tuinbouw- en veiling geschiedenis in de Langedijk - Simon Entius. Uitg. Stichting Broeker Veiling, 1986)
-Hans Olink in gesprek met Paul Hendrix over zijn biografie Henri Deterding, de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds" dat binnenkort verschijnt. (SDU, isbn 90 12 083060). Deterding was directeur bij de Koninklijke Nederlandse Petroleum-maatschappij en bewerkstelligde o.a. de fusie met de Shell in 1900.
-Deel van rede bij de aanvaarding van jaarlijkse prijs van de SNS-bank uitgesproken door Maria Grever, die de prijs kreeg o.a. voor haar boek Strijd tegen de stilte, Johanna Naber (1859-1941) en vrouwenstem in de geschiedenis (Verloren, isbn 90 6550 39 51). Zij levert hierin kritiek op VVD-fractieleider Bolkestein die zich diverse malen heeft uitgelaten over het geschiedenisbedrijf.
-Marnix telefonisch in gesprek met Riemer Knoop, directeur van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie, over het nieuwe tijdschrift Archeobrief (Bureau SNA, Postbus 11114, 2301 EC Leiden) en ook nog even over het faillissement van het Archeon.
-Marnix in gesprek met Laetitia van Rijckevorsel over de geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland (Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland - Laetitia M.L. van Rijckevorsel, Verloren, isbn 90 6550-534-2). Het Sacre-Coeur was een katholiek meisjesinternaat.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
Spoor Terugdocumentaire, met het derde deel van de vijfdelige serie De eeuw van de auto, over de geschiedenis van de auto en zijn maatschappelijke gevolgen in Nederland. Aflevering 3: De infrastructuur Het snel groeiend gebruik van de auto vraagt in de jaren `20 en `30 om aanpassing van de wegen. Omdat de overheid rond de eeuwwisseling nog rekende op trein en tram als de belangrijkste transportmiddelen, zijn veel wegen verwaarloosd. In de jaren `30 komt daar snel verandering in. De eerste snelwegen worden aangelegd en over de grote rivieren worden verkeersbruggen gebouwd.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie