2014-04-06, OVT 10.40 Ooorlog in het museum

2014-04-06, OVT 10.40 Ooorlog in het museum

De oorlogis niet dood, de oorlog leeft. Of het nou gaat om vergelijkingen van Poetin metHitler, of om onze verlegenheid met ‘minderheden’; de Tweede Wereldoorlog isnog altijd een referentiepunt. De herinnering aan die oorlog krijgt vorm in talvan musea. Het Anne Frank Huis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, hetFries Verzetsmuseum en Oorlogsmuseum Overloon, elk heeft een eigen verhaal eneen eigen niche over de oorlog. En lag ooit de nadruk op ons Hollandse lijdentussen ’40 en ’45, inmiddels is het oorlogsverhaal uitgebreid met ander en veelgroter leed.Erik Somers, medewerker van het NIOD, promoveerde deze week op ‘De oorlog inhet museum. Herinnering en verbeelding’, over de veranderende presentatie vande oorlogsjaren in de afgelopen 60 jaar. Een gesprek over het belang van hetbonnenboekje, de ster, en de koerierster op de fiets.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Rwanda; De oorlog in het museum; Illegaal cremeren; Film Noah; Het Spoor Terug: De Rode Hulp

advertentie