'Hup Holland Hup' in een 19e-eeuws muziekstuk van Brahms