2e uur: Vakantieman Leendert van der Valk, Spoor Terug over Rob Touber