Joodse Kinderen, 10.08

Prinsessen gescheiden van joodse kinderen