Oranje in revolutie en oorlog, Een Europese Geschiedenis 1772-1890

Oranje in revolutie en oorlog, Een Europese Geschiedenis 1772-1890

Willem I, II, III hebben inmiddels alle drie een biografie. Sinds deze week treden ze ook gezamenlijk op in het nieuwste boek van oranjehistoricus Jeroen Koch. De historicus schreef Oranje in revolutie en oorlog. Hij vergelijkt de drie koningen, gaat op zoek naar hun mogelijke Europese geschiedenis en ontdekte en passant dat koning Leopold II, de slachter van de Congo, van Nederlandse koningen afkeek hoe dat moest: een kolonie leeg plunderen.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Verder o.a. aandacht voor de film Black Panther, de column van John Jansen van Galen, Oranjes in oorlog en revolutie, historische boeken van Wim Berkelaar, de beroemde componist Dmitri Sjostakovitsj en Het Spoor Terug.

advertentie