OVT 25 februari 2018 10:00 - 11:00, 1ste uur

OVT 25 februari 2018 10:00 - 11:00, 1ste uur

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Hij bracht aan minstens 210 miljoen zielen de blijde boodschap.Verder o.a. aandacht voor de film Black Panther, de column van John Jansen van Galen, Oranjes in oorlog en revolutie en historische boeken van Wim Berkelaar.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Verder o.a. aandacht voor de film Black Panther, de column van John Jansen van Galen, Oranjes in oorlog en revolutie, historische boeken van Wim Berkelaar, de beroemde componist Dmitri Sjostakovitsj en Het Spoor Terug.

advertentie