Philipp Bloms queeste naar het verhaal van zijn viool