OVT 2014-10-12, 10,14 Vriend en Vijand in de Tweede Wereldoorlog