Vluchtelingen als wereldprobleem, 10.07

Vluchtelingen, al heel oud

Vluchtelingen als wereldprobleem, 10.07

Vluchtelingen, al heel oud

De vluchteling als wereldprobleem. Het is de holocaust op zee, zo wordt al gezegd over het vluchtelingenbootdrama op de Middellandse Zee. Europa kijkt verbijsterd toe, vergadert, en beraadt zich op actie. Want sinds het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951, vastgesteld op de Conventie van Geneve, is ‘de vluchteling’ een internationaal erkend politiek probleem. En dat was het al eerder. Ergens na de Russische Revolutie doolden Russen rond en sloot de wereldgemeenschap deze ‘slachtoffers van Lenin’ in haar hart. Historica en professor in de geschiedenis van de migratie Marlou Schrover is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT 26 april 2015, 1e uur

vluchtelingen; Superman; column Alexander Munninghoff; Rosie the Riveter; Mussolini; Boek en Film; Het Spoor Terug, de Oorlogskoningin, 6

advertentie