De Lakota


De Lakota, de Dakota en de Nakota zijn drie volkeren die tegenwoordig onder de verzamelnaam Sioux worden geschaard. Ze behoren tot dezelfde taalgroep, die vroeger ook een politiek-religieuze eenheid vormde.

Historisch gezien waren de drie volkeren onderdeel van een confederatie, met de naam Oceti Sakowin: de Zeven Raadsvuren. Door de blanke kolonisten werd het Volk van de Zeven Raadsvuren 'Sioux' genoemd, een Anglo-Franse verbastering van de benaming die hun traditionele vijanden hen gaven.

Sommigen vinden de benaming Sioux dan ook een belediging. Anderen gebruiken het juist wel om naar zichzelf te verwijzen. Zo hebben verschillende stambesturen tegenwoordig het woord Sioux opgenomen in hun naam.

Tegenwoordig leven er meer dan 100.000 personen in de VS die zichzelf als Lakota beschouwen, waarvan velen in de vijf reservaten in het westen van Zuid-Dakota: Rosebud, Pine Ridge, Lower Brule, Cheyenne River en Standing Rock.

De Lakota vormen de meest westelijke divisie van de Zeven Raadsvuren. Iedere divisie bestaat weer uit verschillende stammen.

Tammy Howard behoort binnen het volk van de Lakota’s tot de stam van de Hunkpapa’s. Haar Hunkpapa-naam is Wakinyanwayankapiwin.

Tammy's voorvader droeg de naam 'Rabbit Head', tot hij zijn naam op last van het Amerikaanse leger moest veranderen in 'John Howard'.