Abonneer je via Apple PodcastsStitcher of RSS

#62 God, tech en ons bewustzijn

In het tech-tijdperk zien we een nieuw evangelie opdoemen van grote verhalen, beloftes van het eeuwige leven en verbondenheid met elkaar. Verspreid door tech-predikers als Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Elon Musk. <br/>Voor Hans Busstra was zijn gelovige achtergrond de aanleiding om op zoek te gaan naar de religieuze kanten van data, het Dataïsme.

elke week een flinke dosis toekomst in je mail?