Tegenlicht

Jeffrey's aanpak: het einde van armoede?

Wat twintig jaar geleden nog onmogelijk leek, is vandaag de dag wél haalbaar: het beëindigen van de ergste armoede op de wereld. Dit is tenminste de vaste overtuiging van de Amerikaanse ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs. Tegenlicht presenteert een portret van de man op wie velen hun hoop hebben gevestigd: wat is precies zijn aanpak en waarom is er een kans van slagen?

Deel II van het tweeluik 'Armoedebestrijders'

Rockster Bono noemt hem ‘my professor’, en het Britse dagblad The Guardian kopte: ‘The Man with the Plan’. Andere bijnamen: ‘de economische shock-therapeut’, de ‘superadviseur’, en ‘Dr. Development’. Meer dan ooit ligt de hoop van de ontwikkelingslanden bij de ideeën en de aanpak van Jeffrey Sachs (Detroit, 1954). Sachs, directeur van het Earth Institute van de Columbia University, is momenteel de belangrijkste adviseur van Kofi Annan waar het de millenniumdoelen betreft.

Het werk en de methode van Jeffrey Sachs staan anno 2005 in het brandpunt van de politieke belangstelling. Live8, de G8-top in Gleneagles, en de Millennium Summit illustreren het actuele momentum voor oplossingen van het armoedeprobleem. Tegen deze achtergrond gaat Tegenlicht nader in op de visie van Jeffrey Sachs, schrijver van het overtuigende boek The End of Poverty, Economic Possibilities of Our Time (maart 2005).

biografieën

Zowel in zijn veldwerk als in zijn economische analyse, toont professor Sachs de correlatie aan tussen diverse factoren die van invloed zijn op armoede en honger. Bijvoorbeeld tussen gezondheid en ontwikkeling. En tussen schuld en armoede enerzijds en de snelle financieel-economische globalisering aan de andere kant. De methode die Sachs hanteert, ‘clinical economics’, is opmerkelijk: Sachs passeert overheden en dringt direct door in door armoe getroffen streken. In dorpen stelt hij een diagnose via uitvoerige vragenlijsten die voorgelegd worden aan de bewoners. De vragen rangeren van de beschikking over kunstmest via veel voorkomende ziektes en het gebruik van condooms tot aan infrastructurele en logistieke stoornissen.

Via een uitgebreid interview, gecomplementeerd met Tegenlicht-beelden uit Tanzania en bewijsmateriaal dat Sachs zelf door de jaren heen verzamelde in diverse ontwikkelingslanden, krijgt de kijker dieper inzicht in het werk en de strategieën van de begenadigde spreker Jeffrey Sachs. Hoe zou dat in z’n werk kunnen gaan, het uitroeien van extreme armoede?

Het Tegenlicht-tweeluik ‘Armoedebestrijders’ kwam mede tot stand door een bijdrage van NCDO – duurzame wereld.