Even na aanslagen op het wooncomplex in Riyad werden op het internet de videotestamenten van de verantwoordelijke zelfmoordcommando's verspreid. De filmpjes waren korte tijd te vinden op een aantal obscure websites, die inmiddels weer zijn verdwenen. Gedeelten van deze filmpjes werden gebruikt in de documentaire. Omdat de filmpjes op een schokkende manier toch wat duidelijk maken over de beweegredenen van de zelfmoordcommando's, heeft de redactie van Tegenlicht besloten om op deze pagina's de filmpjes in hun geheel te plaatsen. Op deze pagina vijf videotestamenten van de zelfmoordcommando's in realvideo, de vertalingen van de teksten vindt u hieronder.

5 gesproken testamenten in realvideo

VERTALINGEN VIDEOTESTAMENTEN

TESTAMENT 1

Tekst: de boodschap

Mohammed Bin Shahhaf Ashahri:

Ik dank God. Ik ben Hem dankbaar. Ik zal U blijven danken tot ik Uw welbevinden geniet. En zelfs nadat ik uw welbevinden geniet, zal ik U blijven danken. Al mijn dank gaat naar U, en alles komt tot U. (Koran) Vrede zijn met hem, de profeet, hij zei ons de niet-gelovigen weg te jagen uit het Arabisch Schiereiland. Vrede zij met Hem en met zijn volgelingen, tot de dag des oordeels.

Islamitische broeders, de jihad is een verplichting van de islam. Het maakt een belangrijk deel uit van deze nobele godsdienst. God brengt slechts het goede.

De jihad die gevoerd wordt tegen datgene wat de islam schaadt is een symbool van waardigheid en trots voor de moslims.

Geen moslim die eraan twijfelt dat de jihad voor God, een deel is van de religie.

Ook ontgaat het geen enkele wijze moslim dat de reden voor het falen van de islamitische wereld daarin ligt dat er geen jihad wordt gevoerd.

De vijanden van deze godsdienst zijn joden, niet-Arabieren en atheïsten . Ook zijn er vijanden van binnen: de hypocrieten, afvalligen en ongelovigen.

Zij hebben de jihad verzwegen en doen vergeten bij de moslims. Maar wij weten dat de enige manier om uit dit historische dal te komen waarin de islamitische wereld is beland, is door de jihad te voeren voor God
en door de jihad aan te leren.

Om dit verval de rug toe te keren, moet de islamitische wereld terug naar God, de leer en door vast te houden aan hetgeen waarvoor de profeet, vrede zij met hem, en zijn naasten voor stonden.

Moslims, de islam heeft in zijn lange geschiedenis vele strijden gekend. De moslims hebben vele oorlogen gevoerd tegen de wereldwijde ongelovige samenzwering, en de islam kwam als overwinnaar uit de strijd.

Daarna zakte het paard ineen en sliep de leeuw een eeuw. De puppen groeiden op in verwaarlozing.

De vijanden van de islam begonnen zich te bezinnen hoe de moslims te overheersen.

Ze begonnen met het beheersen van hun welvaart. En hoe zit het met de Palestijnse zaak en Tsjetsjenië, Kasjmier en Afghanistan en nu Irak?

En noem maar op. Allemaal voorbeelden van de wereldwijde samenzwering van ongelovigen tegen de islamitische wereld en zijn inwoners.

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat:

is het nu geen tijd voor daden in plaats van woorden en het uitwisselen van beschuldigingen? Er zijn vele gewonde moslims.

Vanuit de drie moskeeën klinkt gehuil. In Palestina bezetten de joden Jeruzalem en staat de Al Aqsa moskee onder joodse bezetting.

En in het land van Mekka en Medina? In het land van Mekka en Medina zijn kruisvaarders die onze islamitische broeders aanvallen in Irak, het islamitische erfgoed verkwanselen en de trouwe islamitische strijders opsluiten.

Er is geen God dan Allah, Mohammed is zijn profeet. Zij offeren hun bloed en ziel in de gevangenissen van onderdrukking in Cuba en elders.

En dan de recente gewonden in Tsjetsjenië, Kasjmier, Afghanistan, de Filippijnen enzovoort.

Hazem Bin Mohammed Kashmiri:

Onder jullie zullen doden vallen zoals er onder ons ook doden vallen in Palestina, Afghanistan, Irak, Tsjetsjenië, Kasjmier, de Filippijnen en Bosnië. Oog om oog en tand om tand.

God zei: Wie jullie aanvalt, moet je op dezelfde manier aanvallen.

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat:

Een dichter schreef:
“er moet gestreden worden
hou op met het geweeklaag
genoeg ledigheid
want daarmee overwin je niet
de ongelovigen hebben zich verenigd
de Arabieren zijn immer in twist
we hopen op
geen woorden maar daden”

Mohammed Bin Shahhaf Ashahri:

Wat we vandaag gaan doen is een actie tegen de vijanden van God: Amerikanen en anderen in het land van Mekka en Medina.

We gehoorzamen hiermee aan God en aan de profeet, vrede zij met hem. Hij zei dat alle ongelovigen uit het Arabisch Schiereiland verdreven moesten worden.

We komen er aan, Amerikanen, om jullie af te slachten, dus jullie kunnen ons verwachten.

TESTAMENT 2

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Ik zeg tegen een ieder die mijn oproep en boodschap hoort dat toen ik deze actie ondernam, ik achter de legitimatie ervan stond.

Ik doe dit niet om de werkelijkheid te ontvluchten zoals sommige onwetenden denken. Ik doe dit omdat ik denk dat dit het dichtst bij God is.

Ik leefde in alle rust totdat mijn geweten wakker werd.

Hazem Bin Mohammed Kashmiri:

Islamitische jongeren, de kruisvaarders hebben overwonnen met hun tradities in het Arabisch Schiereiland. Van de profeet, vrede zij met hem, moesten we hen verdrijven.

“Verdrijf de ongelovigen uit het Arabisch Schiereiland.” Hij zei: er mogen geen twee religies zijn in het Arabisch Schiereiland. Breng deze boodschap over aan de islamitische wereld.

Ik zeg hen: ik zweer bij God dat de joden en ongelovigen via de jihad het land uit zullen worden verdreven, zoals dat in het verleden ook al eens is gedaan.

Pak de wapens en dood de joden en niet-Arabieren waar jullie ze ook tegenkomen.

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat:

Laat jullie niet ontmoedigen dat zij in grotere getale zijn. God zei immers:
“Hoeveel kleine groepen hebben niet onder Allahs bevel over een grote groep gezegevierd
En Allah is met de geduldigen.”

En Hij zei:
Koran *

Ik heb goed nieuws: Gods overwinning is nabij, want God zei:
“Denkt gij, dat gij de hemel zult binnengaan, terwijl de toestand dergenen
Die vóór u gingen, nog niet over is gekomen?
Tegenslag en rampen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt,
totdat de boodschapper en de gelovigen met hem zeiden:
wanneer komt Allahs hulp? Ja, voorzeker de hulp van Allah is nabij.”

Hazem Bin Mohammed Kashmiri:

Ik heb goed nieuws voor jullie: de jonge jihad strijders hebben gezworen zich te offeren voor God.

Tot de joden en niet-gelovigen uit het Arabisch Schiereiland zijn vertrokken.
En tot ze de waardigheid en trots weer terug hebben gebracht naar de islamitische wereld.

Mohammed Bin Shataf Ashahri:

Deze taak bieden we aan als geschenk aan het Ark des Lichts. Een glorieuze Ark die de martelaren en strijders heeft vervoerd over een weg die zij geplaveid hebben met lijken en bloed.

Met schedels hebben ze de straten betegeld naar de Ark der standvastigen. De standvastigen die voor de waarheid zijn, en vast houden aan het zware. De standvastigen die de strijdvlag hijsen.

De martelaren, alle groten, de hoeders van de islam en van de eer, zij die de ketens slaken, zij die hun bloed offeren voor waarden.

De broeders waarvan ik de eer heb gehad hen te kennen tijdens deze nobele jihad: de krijgsgevangenen in Cuba en de krijgsgevangenen in het Arabisch Schiereiland.

Alle verdreven geleerden uit het land van Mekka en Medina. Allen die vasthouden aan hun godsdienst en het woord van de waarheid en alle jihad-geleerden en mijn geliefde sheikh Osama Bin Laden, moge God hem beschermen.

Aan hen dragen we deze actie op. We vragen God ons het martelaarschap te geven, ons onze zonden te vergeven en ons het paradijs in te laten. Het paradijs van Firdaous. Hij kan dat verzoek inwilligen.

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Wat wordt gezegd of gezegd gaat worden, interesseert me niet want ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste weg is.

Verwijt me maar dat ik niks weet en dat ik de religie verkeerd belijd. Ik word juist gedreven door haat. Zeg het allemaal maar, mijn beste mensen, of wees stil. Het maakt mij allemaal niet uit.

Ik zal jullie niet antwoorden, maar als ik jullie tegenkom, zullen mijn vuisten praten.

Moslims moeten weten, alle moslims, dat we dit werk gedaan hebben voor God. Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.

We doen dit voor de moslims opdat de krachten die over hen heersen zonder Gods wet, verdreven worden.

TESTAMENT 3

Mohammed Bin Shataf Ashahri :

En de regeringen en organisaties die de macht hebben in de Arabische landen? Zij zijn het voorbeeld van wat er zal gebeuren met de vijanden van God.

Zij willen af van de sjaria. Deze regeringen en organisaties hebben hun ideeën opgelegd aan iedereen.

Behalve één leider, namelijk Al Saoed. Hij propageert nog altijd de liefde voor de islamgeleerden en voor de religie.

Ik zweer bij wat ik ga zeggen. De leiding van Al Saloul heeft niks te maken met de islam. Het is een pure leugen.

Bij het opzetten van hun regels zijn ze geholpen door geleerden van de sultan die de religie hebben verraden.

En dan heb je Amerikanen en andere ongelovigen in het land van de Mekka en Medina, als ware het een van hun staten. Hun militairen zijn overal.

Hun oorlogsvliegtuigen, helikopters en militaire leiders bevinden zich in het land van Mohammed, vrede zij met hem.

Alsof er iets aan de hand is. En als je naar hen vraagt, zeggen ze dat ze hier zijn om ons te helpen. De Emir Sultan verschijnt op televisie en zegt dat er geen Amerikaanse militaire aanwezigheid is in ons land.

De geruchten onder mensen dat er Amerikaanse militairen zouden zijn, zijn volgens hem niet correct. En als je dat dan aan de islamgeleerden vertelt, zeggen ze je dat je hen geen kwaad mag doen, omdat het geallieerden zijn.

Hoe kunnen zij nou geallieerden zijn terwijl ze met hun wapens, helikopters en vliegtuigen komen en zij strijders zijn?

De Amerikaanse Minister van Defensie Rumsfeld zei, toen hij onlangs Saoedie Arabië bezocht: “we danken Saoedie Arabië voor haar hulp en steun tijdens ons oorlog tegen Irak. Het is niet meer nodig dat de Amerikaanse troepen in Saoedie Arabië verblijven.” Deze woorden bewijzen dat wat die Sultan zei, niet waar was.

Het was een duidelijke tegenstrijdigheid. Het vliegveld zit vol met Amerikaanse soldaten. En dan zijn er tal van B52’s, F15 vliegtuigen, F16’s, en luchtartillerie.

En dan, mijn beste mensen, zijn er nog de vliegvelden waar jullie niks van weten. Op vliegveld Ta’ief zijn er soldaten aanwezig, Qa’idatoe Al Qasiem, en Qa’idatoe Khamis Mshit.

En dan de vele wapens die het land zijn binnengekomen om onze moslimbroeders overal aan te vallen.

De huidige oorlog tegen de islamitische wereld vertrekt vanaf het heilige land. Een land dat naar moslims toe beweert dat het een islamitisch land is.

Leugens en pure afvalligheid, zoals de profeet, vrede zij met hem, zei. Maar ze hebben zich misrekend.

De jonge moslims zijn wakker geworden om hun bloed voor hun religie op te offeren.

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Wraak is een recht. Ongelovigheid tiert welig. Ik zweer dat als we worden aangevallen door hen, we ons zullen wreken en zij zullen lijden.

Onze huizen zijn niet voor hen voor het grijpen. Ons bloed vloeit niet voor niks, maar om onze vergane glorie te herwinnen.

De dag des oorlogs zal onze dag zijn. Niemand zal aan ons ontkomen. Help de leeuwen die ten strijd zullen gaan.

Ik zweer dat ik wraak zal nemen. De tijd van nietsdoen is voorbij.

Mohammed Bin Shataf Ashahri:

Tegen hen die niet kunnen slapen door onze strijd en onze wapens vrezen, zeg ik: onze jihad is gaande en onze vingers zullen de wapens niet loslaten.

Wij strijden omdat we God willen ontmoeten. Wie vreest er nou de dood als je God zult ontmoeten? We strijden ofwel voor de overwinning ofwel voor het martelaarschap.

De geboekte overwinningen sterken ons in onze strijd. De geschiedenis van de islam wordt gekenmerkt door de overgave aan God...

en het volgen van God en de profeet. Jullie zullen het ongelooflijke zien.

Alles zal omslaan. Het zal jullie verstand te boven gaan. God zei:
“Hoeveel kleine groepen hebben niet onder Allahs bevel over een grote groep gezegevierd”

TESTAMENT 4

tekst: boodschappen (testamenten)

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat:

De eerste boodschap is een boodschap voor hen ie niet geloven.
Ik roep u op de islam te volgen, want het is een grootse godsdienst.

Een godsdienst van normen zoals rechtvaardigheid en het afwijzen van onderdrukking, geloof in de overleveringen, kracht, waardigheid en trots.

De profeet, vrede zij met hem, kwam om ons waarden en normen aan te leren.
Zij die naar het land van de islam zijn gekomen, hebben hun mensen tussen de onze geplaatst en propageren dat ze ons vertegenwoordigen.

Ze praten namens ons. Ze krijgen alle hulp op militair, economisch en media niveau alsmede geheime informatie.

Toehoorder, als je geen moslim bent, nodig ik je op om je te bekeren. Je hoeft alleen maar te zeggen: Ik zweer dat er geen God is dan Allah, en dat Mohammed de profeet van God is. En dan ben je ook moslim.

Je zult dan mijn moslim broeder zijn, wat je nationaliteit of huidskleur ook is. De islam kent geen onderscheid tussen Arabieren en niet-Arabieren.

Als je moslim wordt en je wordt aangevallen dan zal ik er alles aan doen om je te helpen waar je ook bent.

Dat is een plicht van de godsdienst die ons door God is opgelegd: we moeten de behoeftigen helpen en hen die onterecht zijn beschuldigd. De profeet, vrede zij met hem, zei: help je broeder of hij nu schuldig of onschuldig is.

Als hij onschuldig is, help hem dan met je woorden en handen. En als hij schuldig is, wijs hem dan de juiste weg van het foute af. Dat zijn onze principes en waarden die ons door onze godsdienst zijn opgelegd.

Wij offeren ons bloed voor onze godsdienst. Onze godsdienst is de godsdienst van de vrede en overgave aan de enige God. Tegelijkertijd is het een godsdienst van kracht en waardigheid.

Mohammed Bin Shataf Ashahri:

Tegen mijn strijdbroeders die vasthouden aan de weg van de waarheid, zeg ik: denk aan de woorden van de profeet, vrede zij met hem:

“Jullie dienen de jihad te voeren voor God, want het is één van de poorten naar het paradijs, welke jullie zorgen zal verlichten.”

En de profeet zegt: “hij wie alles doet voor God, zal het nog beter krijgen dan in deze wereld.”
En hij zegt: “één dag strijdt telt meer dan 60 jaar.”

En hij zegt: “één uur aan God wijden is beter dan op de Nacht van het Lot naar de Ka’aba gaan”.

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Tegen mijn strijdbroeders zeg ik: de mensen verenigen zich, dus wees bedachtzaam. De mensen verenigen zich, dus wees bedachtzaam.

Ik roep jullie op om elke moslim op aarde te wreken. Ik roep jullie op om elke moslim op aarde te wreken. Wreek onze broeders in Cuba, onze broeder Abderrahman...

onze broeders in Palestina, Tsjetsjenië en Afghanistan.

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat:

Een boodschap voor mijn broeders in gevangenschap. Tegen hen zeg ik: jullie hebben principes.

Jullie zijn de leeuwen van God. Hou vol. Onthoud dat jullie zijn voorgegaan door Ibnou Thaimia, Ibnou Qutab en Imam Ahmed Ibn Mohammed.

En vele anderen. Gods beloning zal groot zijn.
Hou vol, we zijn als massieve bergen.

Hoe ze jullie ook martelen en bedreigen. Ook al trekken ze jullie nagels er uit en elektrocuteren ze jullie en dreigen ze jullie vrouwen te misbruiken.

Vertel over jullie daden. Zij zijn niets meer dan dronken duivels.

Hou vol, de dood is nabij en het zwaard zal haar werk doen.

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Ik bied mijn excuses aan Sjeik Omar Bin Abderrahman, aan mijn broeders in Cuba, aan Jeruzalem, aan mijn broeders in Tsjetsjenië, excuses aan mijn broeders in Indonesië, en aan al mijn zwakke broeders waar ook ter wereld.

Ik ben slechts één ziel, maar ik wou dat het 1000 zielen was om hen op te offeren aan God. En met elke ziel zou ik dan duizenden Amerikanen, onderdrukkers en joden doden.

Mohammed Bin Shataf Ashahri:
Tegen de sjeiks en moslimgeleerden zeg ik: ik heb de namen opgenoemd van martelaren en hun verhalen. Het speet me te moeten ontdekken dat ik onder die namen niet één naam van een moslimgeleerde terug vond...

waarvan in de islamitische bibliotheken zoveel boeken te vinden zijn. Noch van een van de prekers wiens bandjes overal te vinden zijn...

en waarop ze spraken over de noodzaak van de jihad voor God.

Er rezen vele vragen bij me op, waarop ik geen antwoord vond. Waarom denken de geleerden en sjeiks niet ook aan het martelaarschap?

Hebben ze die beloning niet nodig? Of houdt hun rol op bij het praten of schrijven?

Maar ik weet zeker dat God zal hen morgen wel hiernaar zal vragen.

Een boodschap aan de politie, de honden van de staat. Waarom helpen jullie de onderdrukkers tegen jullie broeders?

Waarom houden jullie de mensen en moslims in de gaten, en martelen jullie de strijders? Omwille van een beetje geld? Vreest God. Vreest God. Het is genoeg geweest.

En anders zweer ik, dat Hij die mijn negentien broeders heeft laten zegevieren over de Amerikanen in hun thuisland... Als jullie ons niet met rust laten, staan jullie onze zwaarden te wachten, overlopers.

TESTAMENT 5

Eerste stukje herhaling laatste stukje voorgaande film. (“Een boodschap aan de politie … te wachten, overlopers”)

Hazem Bin Mohammed Kashmiri:

Mijn boodschap is aan mijn ouders, familie en kinderen. God zei: koran *

Mohammed Bin Shataf Ashahri:

Een boodschap voor mijn gezin. Ik zeg hen: denk aan de woorden van de profeet, vrede zij met hem.

De martelaar krijgt van God zeven beloningen: zijn zonden worden vergeven, hij mag zijn plek in het paradijs aanschouwen, hij wordt vroom, en hij huwt 72 Hor Al Ain (eeuwige maagd)...

hij hoeft niet in het graf te lijden, de dag des oordeels zal voor hem niet zwaar zijn, hij krijgt een kroon des respects op zijn hoofd, en hij mag aan God vragen om 70 familieleden te vergeven.

Tegen mijn vrouw, zeg ik: de jihad voeren we in Gods naam. Het is een superieure vorm van aanbidding.

Ashraf Bin Ibrahim Assayid:

Ik heb een boodschap voor de vrome strijder sjeik Osama Bin Mohammed Bin Abdellah Bin Laden.

Wij houden zoveel van hem dat hij in onze ziel zit. Hij heeft ons geleerd wat echte religie is.

En hoe wij beter kunnen zijn dan de ongelovigen. Hij heeft ons geleerd hoe ons te offeren voor onze godsdienst.

Moge God jou belonen. Ik vraag je om niet van de ingeslagen weg af te wijken.

En niet te vergeten, Mullah Mohammed Omar, dr Ayman Dawahiri, sjeik Saliman Abou Gheyth. Moge God jullie belonen.

Let niet op hen die kwaadspreken over jullie. Hoeveel onwetenden hebben wel niet de geleerden bespot? De zee werpt al het vuil weg, en bewaart de parels diep van binnen.

Hazem Bin Mohammed Kashmiri:

Een boodschap voor de Amerikaanse soldaten: (Engels)
Tegen de Amerikaanse soldaten zeggen we: jullie moeten weten dat jullie regering een groot kwaad is geworden.

Ze moordt onschuldige mensen uit en verwoest huizen, ze steelt ons geld en houdt onze zonen gevangen. We beloven dat we jullie niet in veiligheid zullen laten leven.

Jullie zullen niks anders van ons te zien krijgen, behalve dan vuur, bommen, het verwoesten van huizen, en het afhakken van jullie hoofden. Onze strijders komen zeer gauw jullie kant op om jullie datgene te laten zien wat jullie niet eerder gezien hebben.

Jullie broeder, Hazem Ibn Liwa, gepensioneerd, Mohammed Saeed Abdellah Kasmiri Abou Omar A Ta’ifi.

Mohammed Bin Abdelwahab Al Madbat
Een boodschap voor het Westen. Ik zal proberen in hun taal te spreken.

(Engels) Ik nodig jullie uit de islam te accepteren, door te zeggen: Ik zweer dat er geen God is dan Allah, en Mohammed is Zijn profeet. Dan zul je mijn moslimbroeder zijn.

Je nationaliteit of huidskleur doet er niet toe. Als je, nadat je de islam omhelst hebt, wordt aangevallen door een vijand, zal ik er alles aan doen –ook al kost het me m´n leven- om je te redden.

We willen dat alle christenen en joden onze islamitische landen verlaten en dat ze ons moslimbroeders vrijlaten uit de gevangenissen.

Hou op met het doden van moslims, anders zullen wij jullie doden. Want jullie doden moslims. We zullen doorgaan met onze strijd tot we ons doel bereiken.

Echte moslims menen wat ze zeggen. Spoedig zal de hele wereld zien wat we zullen doen. Jullie hebben niet het eeuwige leven. God is groot. God en de islam zijn waardig.

Zang, ze laten beelden zien van de vier mannen.

Osama bin Laden:
Niet verstaanbaar. (…)
God vergeeft alle zonden van hem die het juiste pad volgt.

Hij zal verheven worden en naast de profeten staan. Een ieder zou deze plek willen.

Zelfs de profeet zou een martelaar willen zijn. De profeet zei dat hij graag drie maal in de strijd had willen sterven.

Dat de profeet ook martelaar had willen zijn, zegt al alles. Gelukkig is hij die als martelaar tot God wordt genomen.

EIND