Na afloop van het debat bleven veel mensen uit het publiek nog voor een kopje koffie. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen met de wijk. Over het algemeen vinden de bewoners dat het de goede kant opgaat met Breda Noordoost. Maar er blijven dingen die moeten worden verbeterd, ook daarover hebben bewoners uit Noordoost en uit andere delen van Breda hun eigen visie.

Reacties uit het publiek

“Het debat geeft helemaal een verkeerd beeld”, dat is de eerste reactie van drie inwoners van Biesdonk na afloop van het Tegenlicht televisiedebat op het Newmancollege in Breda Noordoost. “En het is hier zeker niet zo erg als het filmpje dat werd getoond aan het begin”, zegt een van de bewoonsters uit Biesdonk. Bovendien zegt ze dat de problematiek in Noordoost niet uniek is, de Heuvel (een andere herstructureringswijk in Breda) kampt met dezelfde kwesties. “Vroeger werkte ik bij een van de woningcorporaties en we hebben heel veel moeite gedaan om met de bewoners te praten, zelfs met tolken, maar nu moet het toch ook van hen komen”. Haar gesprekspartner vindt dat in het debat te veel naar het verleden is gekeken: “Wat ik met name gemist heb in het debat zijn toekomstplannen, bijvoorbeeld hoe het zal gaan met de doorstroom van en voorzieningen voor ouderen”. Hij voegt daaraan toe dat in zijn optiek de wethouders, met name wethouder Arbouw (VVD) met de portefeuille volkshuisvesting, goed werk levert. Hetzelfde geldt voor wethouder Oomen (CDA), “hij praat heel veel met mensen in de wijk”. “Het maakt dus niet zoveel uit welke partij het beste is, het gaat om de inzet van personen”, aldus de bewoner van Biesdonk.

Een Bredase die jarenlang in Noordoost heeft gewoond vertelt dat haar vertrek uit de buurt niets te maken heeft met de leefomstandigheden. “Er worden hier echt leuke dingen gedaan, maar de burgers zouden meer bij de besluitvorming betrokken moeten worden”. Haar vriendin, die nooit in Noordoost heeft gewoond benadrukt de rol van de media in de problematiek rondom de wijk. “Er wordt een heel negatief beeld geschetst”, het filmpje dat voor het debat is getoond doet volgens haar precies hetzelfde. De ex-bewoonster van Noordoost is in het debat een duidelijk onderscheid tussen oud en jong opgevallen, “je moet niet vergeten dat ouderen een heel eigen cultuur hebben”. Volgens haar zou communicatie tussen beide partijen dé oplossing zijn voor het verwijderen van de hokjes waar de verschillende groepen elkaar nu in plaatsten”.

Een vrijwilligster die vrouwengroepen elders in Breda begeleidt, geeft aan dat alle goede dingen die in de buurt worden gedaan te weinig naar voren zijn gekomen. Ook zij refereert weer naar het “overdreven” filmpje dat het debat inleidde, maar voegt daaraan toe dat ze denkt dat het is gebruikt om de discussie aan te zwengelen. Met het oog op haar eigen werkzaamheden betreurt ze de bezuinigingen op buurtwerkers. “In plaats van dat je er als gemeente met je neus bovenop zit wordt de problematiek nu vanuit het centrum op een afstand bekeken. Daarmee is voor een groot deel het persoonlijke contact verdwenen”. Maar als burgers zelf het initiatief nemen om aan de buurt te werken en mensen te helpen, volgens haar hét idee van de ‘civil society’, kan er nog een hoop verbeterd worden. Integratie is daarbij het toverwoord: “als mensen van verschillende bevolkingsgroepen een praatje met elkaar gaan maken, dan is de sfeer in de buurt al een stuk positiever”.