De resultaten van het Tegenlicht mini-onderzoek

Aangezien wij allemaal op zoek zijn naar onze identiteit, leek het Tegenlicht interessant om gedurende deze special haar kijkers aan de hand van de verschillende uitzendingen ook eens hun identiteit te laten onderzoeken. Volgens het zogenaamde ‘Leefstijlenmodel’ van de Publieke Omroep, dat gebruikt wordt om de netindeling (Ned 1, 2 en 3) te bepalen, maakt Tegenlicht haar programma voor de ‘tolerante wereldburger’ en de ‘participerende burger’. Bent u dat? Of bent u Harry Holland?

In de aflevering Zie Harry Holland volgde Tegenlicht een typisch 'geel' gezin. Geel is een van de vier kleuren die marketingbureau SmartAgent Company, ook in de uitzending, gebruikt om de vier groepen waarin Nederlanders onder te brengen zijn, te onderscheiden. Geel duidt kort gezegd op extravert en groepsgericht. Het is de grootste groep en daarmee de modale Nederlander: Harry Holland.

Wij vroegen onze nieuwsbrieflezers en website-bezoekers om ook de Brand Strategy Research Test (het model dat in Harry Holland figureerde) te doen, de 'mentality test', de test van Stichting Kijkonderzoek of de test van TNS/NIPO. Vervolgens vroegen we u om een paar extra vragen van Tegenlicht te beantwoorden. Deze week presenteren we de resultaten.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat Tegenlicht voor het grootste deel bekeken wordt door mensen uit de 'blauwe' wereld (ambitieuze, dynamische mensen), en het minst bekeken wordt door mensen uit de gele wereld. De groep rode kijkers en de groep groene kijkers zijn ongeveer even groot.

Opvallend is dat ruim 40% van onze kijkers zich niet thuisvoelt in de groep waarin SmartAgent hen indeelt. De meesten daarvan zouden liever rood zijn. Rode mensen zijn volgens SmartAgent 'zelfbewust, een beetje eigenwijs, maar ruimdenkend'. Ze gaan graag hun eigen gang en 'doen dingen vaak net wat anders dan anderen'. En daarmee bent u toch voorspelbaar, want dat lag geheel in de lijn onzer verwachting!

Kijk- en luisteronderzoek verdeelt respondenten in maar liefst acht groepen: de tolerante wereldburger, de gemakzoekende burger, de standvastige gelovige, de participerende burger, de zorgeloze spanningszoeker, de zorgzame opvoeder, de bezorgde burger en de ambitieuze pleziermaker. Het overgrote deel van de Tegenlichtkijkers (70%) wordt gevormd door tolerante wereldburgers.

Uit de enquête blijkt verder dat de helft van onze kijkers 'ruimdenker' is volgens de indeling van TNS-NIPO. Volgens deze indeling zijn Tegenlichtkijkers verder vooral 'zakelijken', 'geëngageerden' en 'evenwichtigen'.

De minst populaire test op het menu was de Mentality-test van bureau Motivaction. De Tegenlichtkijker is volgens deze test een postmaterialist, een kosmopoliet of een postmoderne hedonist.