In het kader van Advocaat van de Duivel kijken we op het Tegenlicht weblog wat er speelt in de bloggosphere van Egypte. Veel bediscussieerd worden de protesten rond de beweging van '6 april'.

Afgelopen maandag 6 april werd er voor de tweede keer opgeroepen tot een massale algemene staking in Egypte. Het effect van de oproepen viel in vergelijking met vorig jaar tegen, maar de publicaties rond de '6 april' beweging geven een interessante inkijk in  Egyptische protestbewegingen.

Ruim een jaar geleden, rond 6 april 2008: onrustige maanden in Egypte. De onvrede van Egyptenaren over de hoge voedselprijzen en waardeloze levensomstandigheden nemen toe. Er worden verschillende stakingen en protesten georganiseerd. Vooral de noordelijke industriestad Mahalla vinden al enige jaren  protesten plaats, waaronder sit-ins, die in intensiteit toenemen. Verschillende studentengroepen en jongerenbewegingen, waaronder  de beweging voor democratie Kefaya, raken geïnspireerd door de protesten en besluiten op te roepen tot een algemene staking op 6 april 2008. Een oproep om die dag thuis te blijven, niet naar school, universiteit of werk te gaan en ook niets te kopen. Een protest voor betere levensomstandigheden en tegen de corruptie, het nepotisme en de martelingen. Uit onvrede met de armoede en het gewelddadig politieoptreden dat aan de orde van de dag is.

De mobilisatie voor de algemene staking verloopt voornamelijk online. Naast e-mail en blogs, wordt er ook gebruik gemaakt van de sociale netwerk site Facebook. De site  6 April - The Day of Anger krijgt binnen een week meer dan 65.000 leden. Tot grote ergernis van de Egyptische autoriteiten, die op het gebruik van de nieuwe technologie door activisten met ouderwets harde hand reageren. Enkele bloggers werden al voor de staking opgepakt omdat zij de oproep ondersteunden. Ook activisten die flyeren en kopstukken van vakbonden worden opgepakt (zie ook 'Egypt gears up for a general strike' op Globalvoices online).

Een item van Al-Jazeera International over de repressie tegen Egyptische bloggers:

De dag zelf vinden er weer protesten en stakingen plaats en het is iets rustiger op straat iin Egypte. Terwijl activisten elkaar de hele dag  via blogs en twitter op de hoogte hielden, arresteerde de politie ongeveer 500 mensen.  In  Mahalla Kobra slaat de politie het hardste toe. Mensen worden hardhandig inelkaar geslagen en er worden dire mensen doodgeschoten door de politie, waaronder een negenjarige jongen. Ooggetuigenverslagen op blogs worden aangehaald in 'Egypt, A Wake-up strike'.

Interessante Engelstalige Egyptische  blogs die over het verschijnsel rapporteren zijn (naast de blogs waar Global Voices Online naar verwijst) bijvoorbeeld 'Inanities'. Op Egypt and beyond een fotoverslag. 'Reporters without Borders' besteedt aandacht aan de opkomst van het internet in Egypte en  de rol van dit medium in de '6 april' beweging. Een algemeen artikel over de protestcultuur in Egypte is op  Baheyya te vinden. Een ander kritisch blog dat zeer de moeite waar is, is de Arabist. Gezien de melding die door Arabist blogger 'Arawabari' wordt gemaakt van de protesten tegen de G20 in Londen en tegen de Navo in Straatsburg lijkt het erop dat men zich verbonden voelt met een internationale actiebeweging. Tenslotte een Nederlandstalig blog van een student (?) die over zijn verblijf in Egypte bericht. Met een nuchtere kijk op de 'April 6th Youth Movement'.

Een jaar na dato, afgelopen maandag 6 april, werd er weer opgeroepen tot een algemene staking. Daags voor de staking presenteerden verschillende groepen (waaronder ook Kefaya) een nieuwe 'coalitie van verandering', met een interessant manifest. Kern is de eis om werkelijke democratie in Egypte, met alvast enkele suggesties voor een overgangsregering. Ook de Moslim Broederschap sprak zich vlak van te voren uit voor de staking. Opnieuw werden voor de staking verschillende activisten die mobiliseerden op hun blogs gearresteerd. Wederom een goed overzichtsartikel op Global Voices Online: een grote boycot bleef dit jaar uit. Sommigen wijten het aan de repressie, anderen menen dat de '6 april beweging' vooral een internet verschijnsel is van een kleine gemarginaliseerde groep intellectuelen en er weinig ter zake doet voor 'echte' verandering.