Wat zijn de analyses, boeken, artikelen of documentaires die de programmamakers hebben geïnspireerd?

Manuel  Castells, Communication power (2009)

Een van de 'denkers' die voor 'Waar is de Woede?' worden  geïnterviewd is de Spaanse socioloog Manuel Castells, naar aanleiding van zijn recente boek 'Communication Power.'

dit artikel past bij deze afleveringen

Media zijn natuurlijk al langer arena's van politieke macht en activisten hebben verschillende tactieken ontwikkeld. Een Nederlandstalige site over media activisme, met analyse, praktische tips en interessante links.

De Spaanse socioloog analyseert hierin de invloed van moderne communicatietechnologie op de samenleving. Castells beschouwt de massa media, waaronder de 'nieuwe' media, als  belangrijke arena's waar politieke en zakelijk machtsstrategieën worden uitgespeeld. Gezien het belang van media, is de macht in handen van degenen die de communicatie het beste beheersen en begrijpen. Van groot belang voor activisten en burgers, meent Castells, die hoopt dat zij de communicatietechnologie meer zullen gebruiken om tegenwicht te vormen. Een activistische boodschap, meent deze column: "This latest book examines the political and financial power exercised through the media of communication. Yet it is also the work of an activist: the long last chapter is a call for citizens to use new technologies - the internet above all, but also the messaging and mobilising potential of the mobile phone - to construct their own powers, often in opposition to that of their political and corporate masters, sometimes, as in the internet-based mobilisation behind Barack Obama, in ensuring the choice of a master."