Van het weblog van de afdeling VPRO Digitaal

Door de recentelijk geïntroduceerde Tegenlicht Money & Speed ‘TouchDoc’ voor de iPad laait de discussie waarom de VPRO apps voor een specifiek platform maakt weer op. Hier een poging onze redenering uiteen te zetten.

Onze voorkeur gaat in eerste instantie altijd uit naar een platform-onafhankelijke oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan HTML5, als in het bouwen van mobiele sites of applicaties met HTML, javascript, CSS, Ajax etc, of het aanbieden van content via een API. Om hiervan af te wijken en te kiezen voor een gesloten omgeving als bijvoorbeeld iOS moet er dus een reden zijn.

VPRO Digitaal is er natuurlijk om voor een groot publiek haar applicaties en content aan te bieden, maar ook om op digitaal gebied te te innoveren. Soms gaat dat goed samen, soms minder goed. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden, deze snel specifiek toe te passen en het geleerde terug vertalen naar algemeen bruikbare kennis of halffabrikaten is wat VPRO digitaal al ruim 15 jaar met succes doet. De opgedane kennis worden zeker binnen de omroepen, maar ook via dit weblog, presentaties en andere publicaties, ruim gedeeld.

Soms komt innovatie vanuit de techniek, een nieuwe techniek inzetten om verhalen op een nieuwe manier te vertellen, soms wil zijn er ideeën van ‘makers’ waar we techniek bij zoeken, soms een combinatie van beiden. In alle gevallen kan het zijn dat er gekozen wordt voor 1 enkel ‘beperkt’ platform als bijvoorbeeld iOS om het idee uit te voeren als dit niet of niet efficiënt op een platform-onafhankelijke manier kan. Het innoveren op meerdere platforms tegelijk is niet efficiënt omdat je niet ontkomt aan een iteratief proces van verbeteren. Mocht het nodig zijn om een ‘app’ op meerdere platforms aan te bieden vinden we het verstandiger eerst op 1 platform leergeld te betalen en daarna de vertaling te maken naar een volgend platform. Zo wordt momenteel de luisterpaal Android-app vervangen door een nieuwe versie op basis van de voor de iPhone ontwikkelde app.

In de keuze tussen iOS en Android zal dit geen rol spelen, maar er zijn bepaalde features die (nog?) niet te bouwen zijn in HTML5. In het geval van de populaire Luisterpaal hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een iOS-app om redenen van beveiliging en het kunnen afspelen en bedienen in de achtergrond. Beide zaken die niet mogelijk zijn via HTML5 en hebben ons in dit geval voor apps doen kiezen.

De keuze tussen iOS en Android (en Blackberry / Windows Phone 7 etc) is eigenlijk een nieuwe. Tot op heden was iOS eigenlijk het enige platform waarvoor het zin had te ontwikkelen. We introduceerden anderhalf jaar geleden de Luisterpaal-app voor een groot aantal platforms (zie http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42634182) en zagen dat het aantal downloads en het gebruik van de iPhone versie vele malen hoger was dat van alle andere platforms. Hierop besloten we, wetende dat het tijdelijk zou zijn, dat we ons op iPhone konden concentreren. Inmiddels is de tijd gekomen dit te herzien en ontwikkelen we ook voor Android en wellicht Blackberry. Uit kostenoverweging is het niet haalbaar alle verschillende platforms te bedienen en zullen we hier keuzes moeten blijven maken.

Een andere factor in de discussie tussen app of HTML5 is de distributie. Distributie via de Apple Appstore werkt gewoon goed. Gebruikers weten de app te vinden en deze wordt automatisch op het homescreen geplaatst, waardoor de kans dat een gebruiker de app ook daadwerkelijk gebruikt groter is. Uiteraard kunnen gebruikers van een HTML applicatie/site bookmarks en zelfs homescreen-buttons maken, maar dit is een extra stap waarvan wij (ook uit eigen ervaring) zien dat die vaak niet gemaakt wordt. Gevolg is dat mensen je sneller vergeten (uit het oog, uit het hart). Dit is zonde van alle middelen die we inzetten de app te maken. Dit argument zou snel aan gewicht kunnen verliezen als HTML-appstores een alternatief gaan bieden en ingeburgerd raken.

Terug naar de aanleiding, we krijgen regelmatig de vraag waarom de Money & Speed iPad app niet op andere platforms beschikbaar is. De reden dat het een app is en geen HTML5 site is dat de datavisualisaties die in de app zitten zo zwaar zijn dat we vermoedden dat dit beperkend zou zijn voor het eindresultaat. Daarnaast was het aanbieden van de documentaire gebundeld met de extra’s als 1 download (app) een wens zodat de documentaire ook offline gekeken kan worden. Overigens is de documentaire zelf via http://tegenlicht.vpro.nl/moneyandspeed voor een veel groter publiek te bekijken.

De keuze voor iOS (iPad in dit geval) is eenvoudig. Op het moment dat de Tegenlicht redactie met het idee kwam en wij er mee aan de slag gingen was de iPad net geïntroduceerd en veroverde de wereld. Andere tablets waren er niet of nauwelijks, ze vormden in elk geval niet een zodanige groep gebruikers dat het gerechtvaardigd was daarvoor te ontwikkelen. Op dit moment is dat eigenlijk nog steeds zo, maar dat zal met de komst van het nieuwe Android tablet OS vrijwel zeker veranderen.