Op aftermathproject.com kunt u nieuwe ideeën en ervaringen over de post-crisis wereld delen op een internationaal platform. We zijn erg benieuwd naar uw inbreng!

De economische crisis neemt steeds weer nieuwe vormen aan. Na de val van Lehman Brothers in 2009, veranderde de financiele crisis in een economische crisis, toen in een sociale crisis met stijgende werkloosheid en daarna in een budgettaire crisis, omdat overheden met belastinggeld de wankelende banken overeind hielden. En nu is er dan de crisis van Europa en een diepere vertrouwenscrisis: Kunnen we banken en politici nog geloven? Het einde is nog niet in zicht en velen vragen zich af of de Euro het einde van het jaar zal halen...

'Crisis' betekent 'kans op verandering'

Maar het Chinese karakter voor ‘crisis’ betekent ook ‘kans op verandering’. De crisis van banken en overheden maakt burgers vindingrijk en is de reden om alle arrangementen in onze samenleving eens goed tegen het licht te houden. De eerste kiemen van een ‘post-crisis-wereld’ duiken op. Het is het jaar van de coöperaties, spullendelen.nl en thuisafgehaald.nl, van het ‘coop capitalism’ en het toenemend besef bij burgers dat ze heel veel beter zelf kunnen doen: zelf energie opwekken, gezamenlijke verzekeringen, eigen zorgregelingen en, wie weet, ook nieuwe vormen van crowd funding en bankieren. De crisis als begin van een betere wereld?

Ideeën delen

Een jaar geleden bood Tegenlicht al inzicht in de wortels van deze nieuwe wereld met de uitzending Metamorfose van een Crisis, over de internationale denktank 'Aftermath Network' van de socioloog Manuel Castells. Deze uitzending is inmiddels - samen met drie andere Tegenlicht uitzendingen over de crisis - gebundeld op de Engelstalige website aftermathproject.com. Doel van deze website is om nieuwe ideeën en ervaringen over de post-crisis wereld te delen op een internationaal platform. Graag willen wij u uitnodigen om via het blog aan deze website bij te dragen en om de link in uw eigen (internationale) netwerk te verspreiden. Om uw bijdrage te bespreken kunt u ook contact opnemen met Channah Bakker (channahflorence@gmail.com).