Soms gedragen leerlingen zich zo slecht, dat het lastig is om ze nog les te geven. Volgens de Nederlandse wet hebben ze echter de leerplicht.

De rechter heeft beoordeeld dat in uitzonderlijke gevallen leerlingen van school afgestuurd mogen worden. Voorbeelden hiervan zijn de leerlingen die fysiek geweld gebruikten tegen een medeleerling op het Hugo de Groot en de leerling die van school afgestuurd werd wegens het maken van Banga-lijsten. Deze leerlingen vallen echter ook onder de leerplicht. Hebben zij die verspilt? Twee argumenten voor en twee argumenten tegen.

Voor

-De leerling maakt van de school een onveilige omgeving en stoort andere leerlingen in hun leeromgeving. Hierdoor wordt het primaire doel van de school belemmerd, namelijk het geven van onderwijs. Een school is geen opvang voor ontspoorde leerlingen en al helemaal niet als andere leerlingen daar de dupe van worden. De school heeft dus het recht om de leerling weg te sturen.

- De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn acties. Deze acties hebben consequenties en dat kan de leerling alleen inzien als er zware maatregelen genomen worden. Bovendien is het een voorbeeld voor andere leerlingen: slecht gedrag wordt niet getolereerd.

Tegen

-Er zijn nauwelijks adequate mogelijkheden voor opvang. De opvang die er wel is kent de leerling niet persoonlijk. Een leerling met problemen wordt daarom op zichzelf teruggewezen. De school daarentegen kent de leerling al en kan daarom het best de problemen die de leerling heeft oplossen.

- Ook al is de leerling één keer over de schreef gegaan, dat wil nog niet zeggen dat hij daarvoor de rest van zijn leven voor gestraft moet worden. Het recht op onderwijs wordt hem nu ontzegd en dat betekent dat hij kansen misloopt. Op schoolleeftijd zijn mensen nog in hun meest vormbare en onzekere levensfase en daarom moet de leerling juist nu een tweede kans geboden worden.

Twee groten vragen zijn: wat is de rol van de school in de opvoeding van de leerling? En: Is de leerplicht niet alleen een plicht maar ook een recht dat je kunt verspillen? Discussier hieronder mee.