Een initiatief van de Nationale Politie om de hiërarchie en bureaucratie terug te dringen. Het personeel neemt de besluiten en contact met de burger heeft prioriteit.

De Nationale Politie onderging behalve een grote reorganisatie ook nog een andere transitie. Het initiatief heet De Hark Voorbij en komt van de medezeggenschapsraad van de Nationale Politie. De hark, als organogram, staat voor de huidige hiërarchische structuur van de organisatie. In de toekomst wil de Nederlandse politie meer afgaan op de kennis en ervaring van haar personeel. Zo willen ze de top-down hark vervangen door een bottom-up benadering.
 

In het regeerakkoord van 2012 stond dat er meer professionele ruimte moest komen in de zorg, het onderwijs en ook bij de politie. Welke ruimte precies, werd niet gespecificeerd. Daarom besloot de Centrale Ondernemingsraad Politie Nederland, onder leiding van Frank Giltay, dit zelf te onderzoeken. Begin 2013 startte het project, dat door middel van on- en offline bijeenkomsten van politie personeel het gesprek over veranderingen binnen de politie in gang moet zetten. Het motto van het project is Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Inspiratie.

De reorganisatie na de politiewet van 2012 zorgde ervoor dat 26 politiekorpsen werden samengesmolten tot een nationaal korps. De Hark Voorbij ging daarentegen op zoek naar de ruimte. Ondanks de schijnbare tegenstrijdigheid van deze ontwikkelingen moedigt Gerard Bouman, als eerste korpschef van de Nationale Politie, het project vooral aan.

Een echte cultuuromslag bewerkstelligen tot de hele Nationale Politie regelarm is, is een kwestie van jaren. Toch zegt Frank Giltay dat de kleine successen ook gevierd moeten worden en dat hij zichzelf drie jaar heeft gegeven om al betere resultaten te zien bij de politie.