Wat zijn de belangrijkste haltes voor vluchtelingen? Van Lampedusa tot het kamp in Calais, overal lopen vluchtelingen tegen de muren van Fort Europa op.

Europa probeert met man en macht de poorten van Fort Europa gesloten te houden. Het gevolg? Op verschillende plekken stranden vluchtelingen onderweg naar hun gewenste eindbestemming. Wat zijn de belangrijkste haltes en hoeveel vluchtelingen zijn daar gestrand? 

De huidige vluchtelingencrisis is goed voor de grootste stroom vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen al in 2015 waren er één miljoen vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten die Europa zijn binnengekomen. De reis naar Europa is gevaarlijk en frustrerend.

Per halte beschrijven we de omstandigheden in deze gigantische kampen die zich daar vormen. We zetten op een rij wanneer de eerste vluchtelingen er arriveerden, hoeveel er in totaal zijn geweest en wat de volgende bestemming is van de meeste vluchtelingen.

Lesbos, Griekenland

Eerste vluchtelingen:  2011
Geschat aantal vluchtelingen: circa 350.000
Volgende halte: Athene

Tot november 2015 zijn er meer dan 330.000 vluchtelingen en immigranten op Lesbos aangekomen. Elke dag komen hier tussen de 2.000 en 3.500 vluchtelingen bij, voornamelijk Syriërs en Afghanen. Lesbos wordt gezien als eerste aankomsthaven van Europa. Vaak wordt er doorgereisd naar Athene om vervolgens verder het continent in te trekken, vooral richting West-Europa. 

Lesbos wordt het ground zero van de Europose vluchtelingencrisis genoemd. Er zijn veel problemen met de opvang en de gammele bootjes. Er zijn al meer dan vijfhonderd mensen omgekomen tijdens de overtocht met als gevolg dat Lesbos nieuwe begraafplaatsen heeft moeten aanleggen.
 

Who could have anticipated such a carnage in the Aegean?

Spyros Galinos, burgemeester van Lesbos

Lampedusa, Italië

Eerste vluchtelingen: 1998
Geschat aantal vluchtelingen: circa 250.000
Volgende halte: Italië

Vanuit Noord-Afrika reizen veel mensen naar het kleine Italiaanse eiland Lampedusa. Op dit eilandje hebben zich door de jaren heen vele humanitaire rampen voltrokken. Vluchtelingen komen vooral uit Libië en Tunesië. Het opvangcentrum in Lampedusa heeft plek voor ongeveer achthonderd mensen. De laatste jaren moest het opvangcentrum veel meer mensen opnemen.

Dit betekent dat het er vaak chaotisch is en er rellen uitbreken. Deze tijdelijke opvangplek wordt gezien als een poort naar Europa. De Italiaanse kustwacht is tot op de dag van vandaag continu bezig met reddingsacties rondom het eiland.

Idomeni, Griekenland

Eerste vluchtelingen: 2013
Geschat aantal vluchtelingen: circa 500.000
Volgende halte: Belgrado, Boedapest, Brežice

Na Lesbos, Athene en Lampedusa is er het vluchtelingenkamp in Idomeni. Dit is een klein plaatsje in Griekenland, tegen de grens van Macedonië. In februari 2016 besloot Macedonië om immigranten en vluchtelingen veel strenger te gaan controleren en ging over tot een maximaal aantal van 580 doorlatingen per dag.

Hierdoor moeten vluchtelingen en immigranten lang wachten in slechte omstandigheden. Sommigen proberen ondanks het quotum toch Europa in te komen met als gevolg dat zij weer worden teruggestuurd door Macedonische grensbewakers, vaak met veel geweld. Het merendeel van de vluchtelingen in Idomeni is Syrisch of Irakees. Afghanen worden per 21 februari niet meer toegelaten tot Macedonië. Op dit moment zijn er rond de 14.000 vluchtelingen en immigranten in Idomeni.

Boedapest, Hongarije

Eerste vluchtelingen: 2015
Geschat aantal vluchtelingen: onbekend
Volgende halte: Wenen, Duitsland, England

Eenmaal door de poorten van Europa heen, willen de meeste verder naar West-Europa. Per dag komen ongeveer tweeduizend vluchtelingen Hongarije binnen, vooral via Servië. Via Hongarije proberen de vluchtelingen op de trein naar Duitsland te springen. In Boedapest zijn op dit moment veel vluchtelingen en immigranten.

Deze immigranten zitten vast doordat Hongarije het moeilijk heeft gemaakt om verder naar West-Europa te reizen, conform de regelgeving van Europa. Vooral het sluiten van het treinnetwerk voor immigranten en vluchtelingen in de stad Boedapest, heeft gezorgd voor een groot aantal wachtende immigranten op het Keleti station. Meer dan drieduizend vluchtelingen hebben al gebivakkeerd op en rondom het treinstation.
 

Calais, Frankrijk

Eerste vluchtelingen: 2002
Geschat aantal vluchtelingen: onbekend
Volgende halte: Engeland

Eenmaal in West-Europa aangekomen willen sommige vluchtelingen verder reizen naar England om daar legaal of illegaal geld te kunnen verdienen. In Calais was hierdoor een gigantisch vluchtelingenkamp te vinden met de bijnaam Calais Jungle. De populatie van dit gigantische kamp (7 hectare) was een mix van economische migranten, vluchtelingen en asielzoekers die proberen om in Engeland voet aan de grond te krijgen via onder andere de kanaaltunnel.

Verschillende kampen zijn herrezen en weer afgebouwd sinds 2002, maar de recentelijke oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben voor een snelle uitbreiding gezorgd. Recent leefden ongeveer zesduizend mensen in verschillende kampen in Calais. Onlangs is het kamp ontruimd en vernietigd door de Franse overheid. Het is onduidelijk wat er met de inwoners van het kamp gebeurt.
 

Cijfers zijn afkomsttig van de United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) en de International Organisation for Migration (IOM).