De aflevering 'Kwestie van vertrouwen' laat zien dat elkaar vertrouwen in het huidige social media-tijdperk steeds lastiger wordt. Waardoor komt dit? Hoe kunnen we het vertrouwen terugwinnen?

Sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump komen er dagelijks berichten voorbij over fake news en het dalende vertrouwen in gevestigde media en politici. Wat is er precies aan de hand? Wij selecteerden vijf longreads die deze onderwerpen onder de loep nemen.

Sinds het aantreden van Donald Trump en het vertrek van voormalig president Barack Obama is niet alleen het vertrouwen in de Amerikaanse politiek sterk afgenomen, maar ook het beeld van de Verenigde Staten veranderd, zo blijkt uit dit onderzoek. Researchers van het Amerikaanse Pew Research Center spraken voor dit onderzoek met ruim 40.000 inwoners uit 37 landen over hun beeld van de VS. Daardoor geeft dit gedegen onderzoek de nodige achtergrondinformatie voor verdere verdieping. Saillant detail is dat de nieuwe president alleen door inwoners van Israël en Rusland positiever beoordeeld wordt dan zijn voorganger.  

Volgens dit artikel van het Zwitserse blad Das Magazin zou Donald Trump zijn zege te danken hebben aan de data-verzamelkunsten van een Brits databedrijf, Cambridge Analytica. Zij beweren aan de hand van je sociale media gebruik te kunnen voorspellen wat jouw politieke voorkeur is. De schrijvers van het artikel spraken met de belangrijkste hoofdpersonen rondom deze kwestie. Motherboard vertaalde dit artikel naar het Nederlands.

De Correspondent: Heeft dit mysterieuze Britse databedrijf Donald Trump écht president gemaakt?

januari 2017, Maurits Martijn

Over de door Das Magazin gesuggereerde invloed van Cambridge Analytica op de zege van Trump bestaan twijfels. Hoeveel invloed had dit Big Data-bedrijf daadwerkelijk op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen? De Correspondent analyseerde het stuk van Das Magazin

In dit tweede artikel van PEW Research Center filosoferen verschillende experts over de toekomst van ons vertrouwen in de online wereld. De experts stellen dat ons gebruik van internet een grote bijdrage levert aan de veelbesproken vertrouwenscrisis op dit moment. Ons vertouwen in de online wereld (online trust) heeft namelijk een dieptepunt bereikt. Wat zal er de komende tien jaar gebeuren? Neemt ons vertrouwen nog meer af, of zal het juist toenemen? Dit artikel voorspelt enkele interessante toekomstscenario's.

Zijn mensen sneller overtuigd door objectieve feiten of door emotionele meningen? Reageren ze positiever op de harde waarheid of op een smakelijke leugen? Bestaat de waarheid nog of leven we in onze eigen versies van de werkelijkheid?

Daniel Tompsett schrijft over de (online) filterbubbels waarin wij leven, waarbij we zelf bepalen wat we lezen en kijken, en hoe dit bijdraagt aan de ineenstorting van wederzijds vertrouwen. 

speel met ons vertrouwen

Zijn we te goed van vertrouwen of juist niet naiëf genoeg? In dit leerzame spel van videogameontwikkelaar Nicky Case wordt een theorie uitgelegd over het verlies van ons vertrouwen in elkaar en daarmee ook in de samenleving. Het is echter niet alleen maar negatief, want er wordt ook geopperd hoe we het vertrouwen weer terug kunnen winnen. 

Speelduur: 30 minuten