Britten houden meer dan wie ook van tradities en van die tradities is de jaarlijkse Lord Mayor’s Show één van de meest aanzienlijke.

De jaarlijkse show verbeeldt de inhuldigingsceremonie van een nieuwe burgemeester van de City of London, het historische centrum van de stad dat ook wel bekend staat als het “Financial district” of “the Square Mile”. Elk jaar op de tweede zaterdag van november (dit jaar op 11 november) vindt de show plaats in de vorm van een carnavaleske parade vanaf de City naar Westminster, waarna de nieuw benoemde Lord Mayor in de Royal Courts of Justice zijn trouw aan de kroon zweert.

De BBC zendt de parade elk jaar live uit op BBC1. Het festijn trekt tienduizenden toeschouwers, die grif bereid zijn om voor zitplaatsen op speciaal gebouwde tribunes tientallen ponden uit te trekken.

Oorsprong en ontwikkeling

Het ambt van Lord Mayor stamt uit 1189. Volgens het oorspronkelijke handvest diende de benoemde Lord Mayor naar de destijds koninklijke enclave in Westminster te gaan om zich voor te stellen aan de vertegenwoordigers van de vorst en een eed van loyaliteit af te leggen aan het staatshoofd.

Oorspronkelijk was de reis grotendeels per schip over de Theems. Sinds 1856 gaat de optocht over land met de London State’s koets, die met zes paarden is gespannen. De koets werd in 1757 aangeschaft door bankier en toenmalig “Lord Mayor elect” Sir Charles Asgill.

De parade trok al snel veel belangstelling en was in de 16e eeuw al een echte show waar half Londen op afkwam. De “show” komt al voor in toneelstukken van Shakespeare en de beroemde dagboeken van Samuel Pepys. Met de datum is in de loop der tijd veelvuldig geschoven, maar hij ging altijd door. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Londen veelvuldig onder vuur lag, is de parade elk jaar in zijn geheel gehouden. Sinds 1959 is de tweede zaterdag van november de dag van de Lord Mayor Show. De festiviteiten worden elk jaar om kwart over vijf (GMT) afgesloten met een groot vuurwerk boven de Theems.

Traditie of machtsfactor?

In de VPRO Tegenlicht-uitzending gebruikt Pankaj Mishra de Lord Mayor’s Show als een voorbeeld van de manier waarop Groot Brittannië in zogenaamd geritualiseerde vormen oude tradities in stand houdt die onschuldig vermaak lijken, maar die volgens Mishra nog wel degelijk een actuele machtsfactor zijn doordat ze een typisch old boys-netwerk vormen. Ook wekken dergelijke tradities volgens Mishra de schijn dat Groot Brittannië nog steeds een koloniale wereldmacht is waaraan de voormalige koloniën onderhorig zouden zijn.