De Deense toparchitect Bjarke Ingels is oprichter van zijn bureau BIG, gevestigd in Kopenhagen, New York en Londen. Met zijn vooruitstrevende blik op architectuur en duurzaamheid geeft hij de toekomst vorm in het hier en nu.

BIG (Bjarke Ingels Group) bestaat uit een groep van architecten, designers, stedenbouwkundigen, interieur- en productontwerpers en onderzoekers. Het bureau is betrokken bij een groot aantal vooruitstrevende projecten in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

BIG’s visie op architectuur komt voort uit het idee dat het leven constant verandert onder invloed van onder meer culturele uitwisselingen, mondiale economische ontwikkelingen en communicatietechnologieën. Deze grootschalige ontwikkelingen vereisen volgens BIG innovatieve vormen van stedelijke (her)organisatie en architectuur. BIG draagt uit dat architectuur een belangrijke oplossing kan bieden voor huidige maatschappelijke en mondiale uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier kan architectuur gezien worden ‘als de kunst en wetenschap’ van het aanpassen van steden en gebouwen naar de manier waarop we willen leven, aldus Bjarke Ingels zelf.

Projecten

Ingels demonstreert met zijn werk dat duurzaamheid niet sober, protestants of saai hoeft te zijn. Zijn ARC (Amager Resource Center) in Kopenhagen is daarvan natuurlijk het mooiste symbool: dit gebouw dient zowel als afvalverwerkingscentrale die afval omzet naar energie, als skipiste en als klimmuur. (lees hier meer over dit project)

Een ander project is ‘Loop City’, waarin duurzame en dynamische stedelijke economische ontwikkeling gecreëerd wordt aan de hand van een nieuwe metrolijn. Het doel is om het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk te maken voor passagiers door de fysieke omgeving, snelheid en efficiëntie van het transport te optimaliseren. (bekijk hier meer informatie over dit project)

Ingels heeft veel prijzen in de wacht gesleept voor zijn ontwerpen. Zo werd hij in 2011 door Wall Street Journal benoemd tot Innovator of the Year en won hij de Deense Crown Prince’s Culture Prize in 2011. Naast zijn werk als architect geeft Ingels les aan verschillende universiteiten waaronder Harvard University, Yale University, Columbia University en Rice School of Architecture in Kopenhagen. Hij is veelvuldig spreker bij onder meer TED, Wired, World Economic Forum. Bekijk hier een inspirerende TED Talk van Ingels over de Europese blik op de toekomst van de duurzaamheid:

Over Ingels is de documentaire ‘Big Time’ gemaakt. Bekijk deze 2Doc-documentaire via onderstaande link.