Amade M'charek is hoogleraar antropologie aan de UvA. Ze is een toonaangevend onderzoeker en participeerde in de Maagdenhuis-protesten.

Amade M'charek werd per januari 2015 benoemd tot hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Unversiteit van Amsterdam. Haar aanstelling is bedoeld als extra stimulans voor het interdisciplinaire studeren op de UvA. De interdisciplinaire benadering van M'charek betreft het combineren van 'zachte' wetenschap (antropologie) met 'harde' wetenschap zoals DNA-technieken en forensisch onderzoek.

Activisme

Naast het schrijven en onderzoek is M'charek actief geweest in de Maagdenhuis-protesten van begin 2015. Ze schaarde zich achter de studenten en had een leidinggevende rol in de precomissie 'Democratisering en Decentralisering'. Deze commissie probeerde de actiegroepen en medezeggenschapsraden met elkaar aan tafel te krijgen om plannen te bedenken voor meer democratie in het bestuur van de UvA. In november 2015 stopte ze met haar werkzaamheden bij deze commissie, omdat het ten koste ging van haar onderzoek en onderwijs.

Verwevenheid werk en leven

In het artikel Fragile differences, relational effects: Stories about the materiality of race and sex uit 2010 combineert M'charek haar persoonlijke ervaringen met antropologische theorieën. Zo vertelt M'charek dat de Golfoorlog van 1991 en de daarmee gepaard gaande spanning tussen het Westen en de moslimwereld ervoor zorgde dat zij tot een Arabier werd 'gemaakt', of zij dat nou wilde of niet. De gevolgen waren dat zij besloot om haar haren kort te laten knippen, aangezien donkere lange krullen geassocieerd werden met 'Arabiers' en 'niet-Westers'.

M'charek gebruikt dit persoonlijke voorbeeld om te beargumenteren dat uiterlijke kenmerken diverse associaties kunnen krijgen door veranderende omstandigheden. Iets dat neutraal of objectief lijkt, zoals haar stijl en zelfs ras, is in de realiteit iets politieks en kan veranderen. In 2013 ontving ze een vijfjarige ERC-Consolidator beurs voor het onderzoek RaceFaceID, waarbij kritisch gekeken wordt naar de sociale en culturele kanten van forensische praktijken.
 

Ras is en was nooit puur een biologisch gegeven. Ras is biologie, cultuur, kleding, eetgewoonten, politiek, geschiedenis; kijk naar de oude schoolplaten van volkenkunde.

Amade M'charek

Onderzoek

Amade M'charek is directeur van het onderzoeksprogramma Health, Care & the Body aan de Universiteit van Amsterdam. M'charek geeft leiding aan een onderzoek naar de biologisering van de Nederlandse identiteit en is hoofdonderzoeker bij een studie naar de ontwikkeling van seksualiteit en diversiteit. Ze is oprichter van de European Network for the Social Studies of Forensics, waarbinnen de sociale en culturele kant van de forensische wetenschap interdisciplinair worden bestudeerd.

In het merendeel van haar onderwijs en onderzoek staat de relatie en interactie van wetenschap en samenleving centraal. Zo participeert M'charek met laboratoriumonderzoek om te ontdekken hoe concepten als ras, diversiteit en populatie tot stand komen.