Catelijne Muller is rapporteur voor kunstmatige intelligentie (AI) bij de EU. Muller vindt dat we de risico’s en complexe beleidsuitdagingen die AI met zich meebrengt onder ogen moeten zien en dat hier duidelijke richtlijnen voor opgesteld dienen te worden. Machines blijven machines en mensen zullen te alle tijde controle over machines moeten houden, is haar stelling.

De Nederlandse Catelijne Muller is beleidsadviseur Europese aangelegenheden bij de VCP, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en voorzitter van de permanente studiegroep voor Artificiële Intelligentie van het EESC. Voordat Muller zich bezighield met Artificiële Intelligentie werkte ze als advocaat bij Allen & Overy.

Bij het EESC brengt ze advies uit over de impact van Artificiële Intelligentie op de maatschappij. In haar advies staan elf domeinen waar AI voor grote sociale uitdagingen staat; ethiek, veiligheid, transparantie, privacy en normen, werkgelegenheid, onderwijs, gelijkheid en inclusiviteit, wet- en regelgeving, bestuur en democratie, oorlogsvoering en superintelligentie.

Menselijke controle

Het is voor Muller van cruciaal belang dat mensen autonomie houden in het werk dat ze doen en dat we de systemen daaraan aanpassen. Daarnaast wil Muller duidelijke ethische richtlijnen over de inzet en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Volgens Muller is het belangrijk dat de beleidskaders hiervoor door regeringen, sociale partners, wetenschappers en bedrijven, gezamenlijk worden vastgesteld. Deze samenwerking is belangrijk om zo op de juiste, strategische manier met AI om te gaan en de positieve vooruitgang van kunstmatige intelligentie niet te belemmeren.

Bij techniek zou, volgens Muller, de mens altijd achter de knoppen moeten zitten. Tegelijkertijd erkent Muller dat dit technisch ingewikkeld te realiseren is, omdat kunstmatige intelligentie juist uit zichzelf verder ontwikkelt. Het grote verschil tussen computerprogramma’s en AI is namelijk dat AI niet de instructies van een programmeur opvolgt, maar dat AI zijn eigen instructies ontwikkelt: door patronen te ontdekken in grote hoeveelheden data. Het is dus erg moeilijk om hier menselijke controle over te houden en daarom is het volgens Muller van extra groot belang hier nu duidelijk beleid en regelgeving voor de ontwikkelen.

‘Ik denk niet dat technologie ons overdondert, we denken dat technologie ons overdondert. Wij kunnen dit helemaal zelf bepalen; hoe we het ontwikkelen, tot hoever we het ontwikkelen en waar we het ontwikkelen.’

Catelijne Muller

Human-in-command

Catelijne Muller pleit daarom voor een zogeheten ‘human-in-command’-benadering van kunstmatige intelligentie; we moeten de baas blijven over technologie en niet doen alsof het ons allemaal overkomt. Mensen moeten volgens Muller kunnen beslissen of, wanneer en hoe AI wordt gebruikt in ons dagelijks leven, welke taken we toevertrouwen aan AI en of we willen dat AI onze privacy, veiligheid en autonomie in gevaar brengt. Artificiële Intelligentie moet volgens Muller niet zelf beslissen, maar de beslissingen van mensen juist ondersteunen.