Diana Monissen (Heerlen, 1955) studeerde pedagogiek en bestuurskunde in Nijmegen en haalde vervolgens nog haar propedeuse geneeskunde.

Al tijdens haar studie was ze docent psychologie, onderwijscoördinator en plaatsvervangend hoofd van een plaatselijk verzorgingstehuis. Na een paar jaar leiding te hebben gegeven aan een training- en opleidingscentrum voor lichamelijk gehandicapten, stichtte en runde ze o.a. de hotelschool op Curacao.

Vanaf 1990 is Diana Monissen permanent werkzaam in de zorg. Tussen 1990 en 1996 bestuurde zij Lichtenvoorde, een semi-murale instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Onder andere introduceerde zij in deze periode innovatieve en kleinschalige woonvoorzieningen als een logeerhuis en een zorgboerderij. Tussen 1996 en 1998 was zij directeur zorgzaken van zorgverzekeraar Amicon (voorheen Oost Nederland Zorgverzekeraar) in Enschede. Vanaf 1998 werd zij bestuursvoorzitter van Mentrum, de organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam, ontstaan door een fusie van een psychiatrisch ziekenhuis en twee Riaggs.

Sinds 1 december 2005 bekleedt Diana Monissen de positie van Directeur Zorg bij Agis Zorgverzekeringen. Vanaf medio 2006 zal ze in vanuit die positie ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de landelijke zorgverzekeraar.

Nevenfuncties, o.a.: lid van de Raad van Commissarissen van Prismant (zakelijke dienstverlener voor de Nederlandse gezondheidszorg); voorzitter Raad van Toezicht Rutgers-Nisso Groep (landelijk kenniscentrum seksualiteit); voorzitter van het project 'Vrouwen Hogerop, brengt balans in de top; vice-voorzitter programmacommissie Kiezen in Zorg, ZonMW; en voorzitter programma Preferenties en Competenties van zorggebruikers, ZonMW.

Diana Monissen woont in Bussum, is getrouwd en heeft 6 kinderen: 2 meisjes en 4 naar haar eigen zeggen 'goed geëmancipeerde' jongens. Weekblad Opzij interviewde haar in februari 2001 voor de special 'Vrouwen aan de Top'.