In 1975 behaalde Sweder van Wijnbergen zijn doctoraal natuurkunde aan de Rijks Universiteit Utrecht, gevolgd door zijn doctoraal econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) promoveerde hij in 1980 op het vakgebied van economie. Hij heeft gewerkt bij de Wereldbank als hoofdeconoom Oost- Europa en als hoofdeconoom Mexico en Latijns Amerika. Tot 1997 was hij als hoogleraar verbonden aan de London School of Economics. Tot 1999 was hij Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Economische Zaken.

Momenteel is hij CEO van Infomedics NV, een internetintermediair in de gezondheidszorg. Ook is hij deeltijd hoogleraar economie en publiceert hij veel op het gebied van internationale economie en public finance. Hij is een belangrijk en invloedrijk adviseur voor diverse overheden, bedrijven en banken in Oost-Europa, Latijns-Amerika en het Midden Oosten en tegenwoordig ook in Nederland. Daarnaast is hij (deeltijd-) hoogleraar staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In die laatste functie analyseert hij de nieuwe Nederlandse samenleving. Van Wijnbergen heeft veel kritiek op het kabinet Balkenende, waarbij hij stelt dat de ministersploeg erg veel wil veranderen en met radicale uitlatingen onrust creëert. Maar waar het aankomt op doordacht beleid en werkelijk begrijpen van de onderliggende economische werkelijkheid schiet het kabinet-Balkenende volgens van Wijnbergen te kort.