Power to the platteland

VPRO Tegenlicht zoekt pioniers op het platteland. Mensen die de kracht van het landelijke inzetten voor de samenleving van de toekomst. Welke vernieuwers buiten de stad kunnen anderen inspireren met hun radicale, maar realiseerbare ideeën over wonen, mobiliteit, natuurbeleving, voedsel, recreatie, spiritualiteit en zorg?

De trek naar het platteland is een feit. Mede door de hoge prijzen van woningen in de stad verruilen veel starters, startups en jonge gezinnen de stad voor het platteland. Steden zijn druk, vies en duur, en het Randland, zoals plattelandsocioloog Bettina Bock het gebied buiten de Randstad noemt, ontwikkelt zich snel. Wie over de stadsmuren kijkt, vindt tussen het groen een huis met een tuin, ruimte voor experiment, innovatie en vrijheid.

VPRO Tegenlicht zoekt vernieuwers, die durven denken buiten de kaders van de stad, met vooruitstrevende ideeën over het samenleven van morgen. Mensen die gebruik maken van de kracht van het landelijke en met concrete oplossingen komen tegen krimp en sociaal isolement. Maar ook mensen die komen met nieuwe vergezichten en praktische plannen voor bijvoorbeeld nieuwe woonvormen, natuurbeleving, mobiliteit en voedselproductie.

Tegenlicht zoekt pioniers

Wie komt met concrete oplossingen of ideeën voor de toekomst en geeft met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting? VPRO Tegenlicht zoekt twee keer per jaar pioniers op allerlei gebieden: van duurzame, eerlijke mode tot zeewierboerderijen, en van zwerfvuilambassadeurs tot armoedebestrijders. We laten zowel jullie, het publiek, als een vakkundig jury stemmen op de beste ideeën en we bieden de finalisten een podium tijdens een speciale Meet Up. 

Wie gaat op zoek naar nieuwe, inclusieve woonvormen? Wie brengt werk dichterbij, maar houdt de drukte van de stad op afstand? Wie maakt natuurbeleving weer deel van ons bestaan? Wie maakt afstanden kleiner en verbindt oud met jong, vroeger met nu, traditie met innovatie? En wie combineert techniek en natuur, zodat we beter gaan eten en voorbereid zijn op de duurzame wereld van morgen?

Overal op het platteland zetten mensen zich in voor hun gemeenschap, bijvoorbeeld om te zorgen dat bejaarden buiten de stad langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Of door jonge, maatschappelijke ondernemers te steunen, zodat hun impact groeit. Maar ook door creatieve doeners bij elkaar te brengen, jongeren te betrekken bij de uitdagingen van hun regio, of ideeën en experimenten te stimuleren die het wonen en werken op het platteland van de toekomst mogelijk maken. Oplossingen kunnen ook komen uit de hoek van productontwerp, kunst, fooddesign, social design en andere innovatieve ontwerpsectoren.

Tegenlicht zegt: power to the platteland! Ken jij mensen die verder kijken, en putten uit de kennis, de ruimte en de natuur op het platteland, voor het platteland? Of ben je zelf zo’n pionier? Meld je aan!

advertentie