Meet Up Haarlem: Ons Gemeengoed

Meet Up Haarlem: Ons Gemeengoed

Burgerinitiatieven: ook voor gewone mensen?

01 mei
Datum
1 mei 2018
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pletterij - Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Link
Event pagina

Ons Gemeengoed

Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de problemen van deze tijd? Deze vraag dringt zich op nu de overheid zich terugtrekt en de private sector die taken maar deels overneemt. Kom te weten hoe burgercollectieven in dit gat springen en zelf de verantwoordelijkheid nemen bij arbeidsongeschiktheid, in de ouderenzorg en alternatieve energievoorziening.

Lees hier meer over de aflevering 'Ons Gemeengoed'. 

programma

Binnen de regio zijn er tientallen burgerinitiatieven actief en de gemeente Haarlem ondersteunt deze met een eigen platform. Binnen de burgerinitiatieven nemen burgers het heft in eigen hand. Zij voorzien in behoeften die overheid en de markt niet weten in te vullen. 

Maar vormen burgerinitiatieven een werkelijk alternatief voor een zich terugtrekkende overheid? En komen burgerinitiatieven ten goede aan de gehele lokale samenleving of is het vooral een feestje voor en door hogeropgeleiden en hipsters?

Een ontdekkingstocht met burgers, bestaande initiatieven en politiek. 

Tine de Moor is hoogleraar Sociale en Economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het functioneren van instituties die gericht zijn op collectieve activiteiten zoals gilden, marktgenootschappen en moderne burgerinitiatieven. “De grote vraag is of de opkomst van instituties van collectieve acties een omwenteling te weeg kan brengen in de manier waarop onze samenleving is georganiseerd, of ze de verstarde dichotomie van markt versus staat kan doorbreken.” 

Margo Trappenburg is hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek en schrijft onder meer over de verzorgingsstaat. “Hoe meer we afstand doen van de verzorgingsstaat, des te meer realiseer ik mij wat een fantastisch bezit dat eigenlijk was.” 

William Voorberg is bestuurskundige en als post-doc verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Hij promoveerde onlangs op een onderzoek naar co-creatie en burgerparticipatie. “Sinds de introductie van de participatiesamenleving is co-creatie in de mode geraakt. Het samenspel tussen overheid en burgers leidt echter niet altijd tot goede muziek.”

De avond wordt geleid door: Roger Cohen Journalist Financieel Dagblad.

locatie