Tegenlicht Meet Up: De nieuwe zijderoute

Hoe moet het Westen zich aanpassen aan de nieuwe wereldorde?

01 mrt
Datum
1 maart 2017
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Link
https://dezwijger.nl/programma/tegenlicht94

Documentaire

Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een westers gecentreerde onderneming: iedereen zou moeten zijn zoals wij, of tenminste moeten worden. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd van de rest van de wereld. Ondertussen is het oude Europa in verval en verschuift het machtscentrum zich langs de lijnen van de nieuwe zijderoute, van west naar oost. Voordat we kunnen begrijpen waar het naartoe gaat met de wereld, en voordat we daar op kunnen reageren, moet het Westen anders naar zichzelf leren kijken. Hoog tijd voor een herijking van de Westerse werkelijkheid.

Programma

Tijdens deze Meet Up kijken we vanuit niet-Westerse perspectieven naar de positie van Europa (en Amerika) binnen deze veranderende wereldorde: hoe ziet het Westen zichzelf, en hoe zien anderen ons? Welke gevolgen heeft ons beperkte zelfbeeld gehad op onze huidige en toekomstige positie in de wereld? Wat voor een ontwikkelingen vinden er in andere delen van de wereld plaats, en welke invloed hebben deze op het Westen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen de ander, maar ook onszelf beter leren begrijpen, zodat we ons kunnen aanpassen aan de nieuwe wereldorde?

Hierover en meer gaan we in gesprek met:

  • Researcher Henneke Hagen (VPRO Tegenlicht), die ons een inkijk geeft in het gesprek met Peter Frankopan.
  • Filosoof Haroon Sheikh (Centrum Ethos/VU & auteur van De opkomst van het Oosten), deed onderzoek naar de economische en geopolitieke veranderingen die op de Euraziatische vlakte plaatsvinden en hoe we deze nieuwe verhoudingen moeten begrijpen.
  • Politicoloog Peyman Jafari (UvA), en auteur van o.a. Het andere Iran, reflecteert op de impact van de Westerse inmenging in het Midden Oosten, en welke rol het Westers zelfbeeld hierbij heeft gespeeld -en nog steeds speelt.
  • Jan van der Putten (China expert en auteur van o.a. Botsende supermachten -verwacht in april 2017) gaat in op de positie van China binnen deze nieuwe wereldorde, de huidige en toekomstige verhouding tussen China en Europa; en de machtsstrijd tussen China en de VS.
  • Met Marcia Luyten (journalist & auteur van o.a. Dag Afrika)  gaan we in gesprek over de lessen die Europa zou kunnen trekken uit Afrika als opkomend continent.

locatie