Tegenlicht Meet Up: Donut economie volgens Kate Raworth

Markten zijn inefficiënt en groei is niet alles zaligmakend: tijd voor een nieuw economisch model.

29 nov
Datum
29 november 2017
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Link
https://dezwijger.nl/programma/tegenlicht-meet-up-114

Documentaire

De crisis is over, de economie draait weer, het systeem werkt. Of toch niet? We blijven nog steeds gevangen in een stramien van stijgende ongelijkheid, vervuiling en uitholling van de publieke waarden. Wat kunnen we hier aan doen? De Britse econoom Kate Raworth constateert dat ons huidig economisch model hopeloos verouderd is. Het is eenzijdig en gaat nog steeds uit van de beperkte visie van staat versus markt. Zij stelt een nieuw model voor: de donut. Circulair, regeneratief, ecologisch verantwoord, en met een duurzame stabiliteit waarin we binnen de grenzen groeien in een perfecte cirkel.

Programma

Ewald Engelen

Ewald Engelen is waarschijnlijk Nederlands meest bekende polemist op het vlak van economie. Met een vurige passie kaart hij wantoestanden aan in het beleid en geeft hij een visie voor de toekomst. We gaan met hem dieper in op de economische stellingen van Kate Raworth. Hoe raken we immers af van onze drang naar 0neindige groei? Wat komt er in de plek van de rationele homo economicus? Wat kan de impact zijn van het uittekenen van een nieuw economisch model? En wat is de rol van het beleid in het maken van de donut economie?

Dominique van Ratingen en Guido Braam 

Hoe staat de transitie naar een circulaire economie er voor? Waar liggen de kansen en waar zitten de uitdagingen? Dominique van Ratingen van de Amsterdam Economic Board en Guido Braam, voormalig directeur Circle Economy, werpen hun licht op de manier waarop we met afval omgaan. Want in een circulair systeem, regenerative by design, is afval onbestaande – alles valt opnieuw te gebruiken.

Sam de Muijnck en Tijmen de Vos

Ook in de manier hoe we economie aanleren aan de volgende generatie valt nog veel te bereiken. Volgens Rethinking Economics moeten we aandurven om verschillende economische theorieën te bespreken, zodat economiestudenten een eigen visie kunnen ontwikkelen. Vreemd genoeg gebeurt dat nu nog te weinig. De universiteiten in Nederland presenteren één economisch model als objectief en dominant. Tijd om de discussie te openen.

Nout Kooij

Van Plestik is een goed voorbeeld van een onderneming die stappen zet in het model van de nieuwe economie die Kate Raworth schetst. Ambitieus en met veel energie richten ze zich op de afvalproblematiek rond plastic. Ze tonen aan dat met 3d – printing en gerecycled plastic we waardevolle objecten kunnen maken, om zo de keten weer rond te maken. Onderstaand een foto van hun eerste ‘print’.

locatie