Tegenlicht Meet Up: Kwestie van vertrouwen

Hoe verhoudt de huidige infosphere zich ten opzichte van democratie en vertrouwen?

13 sep
Datum
13 september 2017
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Link
https://dezwijger.nl/programma/kwestie-van-vertrouwen

Documentaire

Het wantrouwen in de samenleving groeit. Onbetrouwbare journalistiek verspreidt zich razendsnel, slinkse bedrijfsleiders manipuleren ons met geavanceerde technologie en politici gebruiken digitale media om het publiek op meticuleuze wijze te bespelen. Geen wonder dat het vertrouwen in politici, media en bedrijven op een dieptepunt staat. Collectief verlangen we terug naar de tijd waar het touwtje uit de brievenbus hing. Hoe is het zover kunnen komen? Wat moeten we doen om het vertrouwen in elkaar en in onze instituties terug te krijgen? En hoe bouwen we de samenleving op die we willen?

Programma

We moeten het hebben over maatschappelijk vertrouwen. Want ook al stijgt de welvaart en komt de economische groei weer op gang, toch kunnen we een stijgend gevoel van onbehagen vaststellen. Wat zijn daar de oorzaken van? Wat kunnen we doen om het vertrouwen opnieuw te herstellen? En wat is eigenlijk de rol die vertrouwen speelt in onze samenleving?

  • We gaan in gesprek met Paul Dekker, onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau, over het stijgend gevoel van wantrouwen in Nederland en wat hier de oorzaken van kunnen zijn.
  • Vervolgens gaan we in gesprek met sociaal adviseurs en betrokken burgers Mellouki Cadat en Sigrid van Vliet. Zij gaan ons vertellen hoe we concreet gezien het vertrouwen tussen burgers kunnen verhogen.
  • Daarna presenteren bedrijfsantropologen Jitske Kramer en Danielle Braun hun methode om het maatschappelijk vertrouwen aan te pakken: Deep Democracy. Een multi – inzetbare tool om de verbinding opnieuw aan te gaan op verschillende niveau’s, zonder daarbij het conflict uit de weg te gaan.
  • We duiken ter afsluiting de diepte in met filosofen Remko van Broekhoven en Ivana Ivkovic, over de invloed van de infosphere op vertrouwen en welke rol we eigenlijk willen dat vertrouwen speelt in een democratie.

locatie